Contributii PFA 2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Majorarea salariului minim pe economie in 2020 de la 2.080 lei la 2.230 lei, a avut drept consecinta o crestere a bazei de calcul a CAS si CASS in cazul PFA-urilor.

Astfel, modificarea salariului minim are ca efect :

  • modificarea bazei anuale de calcul a CAS în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente/drepturi de proprietate intelectuală întrucât venitul ales de contribuabil nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice privind veniturile estimate (Legea 227/2015 art.151);
  • majorarea plafonului în funcție de care persoanelor fizice ce obtin venituri non-salariale le poate reveni obligația de a plăti contribuții de asigurări sociale și asigurări sociale de sănătate întrucât aceste plafoane se determină în funcție de nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare la termenul de depunere a declarației unice pentru veniturile estimate – Legea 227/2015-art145 (1) lit.b); art.146 (51 );art.180);

In cazul unei PFA care va obtine venituri peste 12 salarii minime brute in 2020 (12* 2.230 lei = 26.760 lei ) , CAS si CASS datorate se vor calcula astfel :

CAS = minim 25% * 26.760 lei = 6.690 lei /an

CASS= 10% * 26.760 lei = 2.676 lei /an

Total CAS si CASS aferente 2020 = 9.366 lei /an

Pentru anul 2019 cele doua taxe insumau 8.736 lei , mai putin cu 630 lei.

Articole similare

Comentariul tau aici