Control, filiala, parinte, grup, asociat, influenta semnificativa

Exista mai multe motive pentru care societatile opereaza ca si grup : pe de o parte datorita posibilitatii de a beneficia de goodwill-ul aferent unei societati din grup, iar pe de alta parte datorita unor avantaje fiscale care difera de la o tara la alta.

Standardele de contabilitate care fac referire la problematica gupurilor sunt :

IAS 27 Situatii financiare consolidate si individuale

IFRS 3 Combinari de intreprinderi

IAS 28 Investitii in asociati

Controlul este puterea de a guverna politicile financiare si operationale ale unei entitati cu scopul de a obtine beneficii din activitatea acesteia.

Filiala este o entitate controlata de o alta entitate (denumita parinte).

Parintele este o entitate care detine una sau mai multe filiale.

Un grup este format dintr-o societate parinte si toate filialele sale.

Un asociat este o entitate, inclusiv o entitate necorporativa cum este un parteneriat, in care un investitor detine o influenta semnificativa si care nu este nici o subsidiara si nici o asociatie in participatiune a investitorul.

Influenta semnificativa este puterea de a participa in deciziile financiare si operationale ale unei entitati si  nu reprezinta control asupra acestor politici.

Care este tratamentul cerut de IAS –uri in cadrul unor astfel de investitii ?

1. daca investitia este intr-o filiala, atunci criteriul de evaluare este :  CONTROLUL, iar tratatementul contabil cerut este : consolidarea

Standardul care se aplica este : IAS 27

2. daca investitia este intr-un asociat, criteriul este : influenta semnificativa , iar tratamentul contabil cerut este in conformitate cu IAS 28

3. daca investitia nu se regaseste nici in categoria 1 si nici in categoria 2, atunci criteriul pentru evaluare este : detinerea in vederea obtinerii unui castig, iar tratamentul contabil cerut este ca si cel pentru o singura companie- conform IAS 39.

IAS 27 solicita ca societatea parinte sa prezinte situatii financiare consolidate in care situatiile sale individuale si ale filialelor sunt prezentate cumulat intr-un singur set.

Exceptii de la intocmirea situatiilor financiare consolidate:

1. Cand societatea mama este la randul ei , in totalitate sau partial, o filiala a unei alte entitati, iar proprietarii ei,  inclusiv cei care nu au drept de vot, au fost informati si nu au fost impotriva faptului ca societatea-mama sa nu prezinte situatii financiare consolidate.

2. Instrumentele de capitaluri proprii si de datorii nu sunt tranzactionate pe o piata publica;

3. Entitatea nu este in curs de a emite astfel de instrumente tranzactionabile pe piata publica;

4. Societatea mama ultima sau intermediara publica situatii financiare consolidate

Articole similare

Comentariul tau aici