Contul 121 “Profit sau pierdere”

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Contul 121 Profit sau pierdere

Dupa functia contabila, contul 121 este un cont bifunctional, cu ajutorul caruia se tine evidenta profitului sau pierderii realizate in exercitiul financiar al anului in curs.

De regula, inchiderea contului de profit si pierdere se face lunar.

La sfarsitul fiecarei luni calendaristice:

  • Se crediteaza cu valoarea veniturilor totale inregistrate in luna respectiva;
  • Se debiteaza cu valoarea cheltuielilor totale inregistrate in luna respectiva;

Soldul contului :

1. Daca este creditor, reflecta profitul cumulat de la inceputul exercitiului financiar curent pana in luna respectiva. Se inregistreaza, la sfarsitul perioadei, soldul creditor al conturilor din clasa 7 ( de la 701 pana la 786, dupa caz).

Sold creditor, cand veniturile exercitiului sunt mai mari decat cheltuielile rezultate => profit

2. Daca este debitor, reflecta pierderea cumulata de la inceputul anului financiar curent pana in luna respectiva. Se inregistreaza, la sfarsitul perioadei, soldul debitor al conturilor de cheltuieli din clasa 6 ( de la 601 pana la 698, dupa caz ).

Sold debitor, cand veniturile exercitiului sunt mai mici decat cheltuielile rezultate => pierdere

OBSERVATIE!

La sfarsitul lunii decembrie soldul contului reprezinta rezultatul (profitul sau pierderea) intregului exercitiu incheiat .

     La inceputul exercitiului financiar:

In situatia in care exercitiul financiar anterior s-a incheiat cu profit se debiteaza cu profitul exercitiului financiar anterior in corespondenta cu contul 129 „Repartizarea profitului” si cu contul 117 „Rezultatul reportat” (valoarea profitului exercitiului financiar anterior mai putin rezerva legala)

In situatia in care exercitul financiar anterior s-a incheiat cu pierdere se crediteaza cu pierderea exercitiului financiar anterior in corespondenta cu contul 117 „Rezultatul reportat”.

Rezultatul exercitiului se determina ca diferenta intre veniturile si cheltuielile exercitiului.

OBSERVATIE!

Contul 121 „Profit sau pierdere” nu prezinta sold pana la sfarsitul lunii ianuarie cand va prelua veniturile si cheltuielile respectivei luni.

Iata ce prevede OMFP 1802/2014 :

421. – (1) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exercițiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 “Repartizarea profitului” = 106 “Rezerve”.

Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale în contul 117 “Rezultatul reportat”, de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinații hotărâte de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale.

422. – (1) Evidențierea în contabilitate a destinațiilor profitului contabil se efectuează după adunarea generală a acționarilor sau asociaților care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acționarilor sau asociaților, rezerve și alte destinații, potrivit legii.

(2) Închiderea conturilor 121 “Profit sau pierdere” și 129 “Repartizarea profitului” se efectuează la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare, în bilanțul întocmit pentru exercițiul financiar la care se referă situațiile financiare anuale.

(3) În contul 117 “Rezultatul reportat” se evidențiază distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la începutul exercițiului financiar curent a rezultatului din contul de profit și pierdere al exercițiului financiar precedent, precum și rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile, respectiv din corectarea erorilor contabile.

423. – (1) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar curent, după aprobarea situațiilor financiare anuale conform legii, și cel reportat aferent exercițiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale.

(2) În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabilă este la latitudinea adunării generale a acționarilor sau asociaților, respectiv a consiliului de administrație.

249. – (1) Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale. in lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acopera pierderea contabila este la latitudinea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, respectiv a consiliului de administratie.

(2) In cazul corectarii de erori care genereaza pierdere contabila reportata, aceasta trebuie acoperita inainte de efectuarea oricarei repartizari de profit.”

Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli:

              121                                                           =                                                6XX
“Profit sau pierdere”                                                                               “Conturi de cheltuieli”

              7XX                                                          =                                              121
“Conturi de venituri”                                                                                “Profit sau pierdere”

Articole similare

Comentariul tau aici