Contul 471 vs. 472 – mod de utilizare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Cheltuielile plătite/de plătit  şi veniturile încasate/de încasat în exercițiul financiar curent, dar care privesc exercițiile financiare următoare, se înregistrează  distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans (contul 471 “Cheltuieli înregistrate în avans”) sau venituri în avans (contul 472 “Venituri înregistrate în avans”), după caz.

În aceste conturi se înregistrează, în principal, următoarele cheltuieli  şi venituri: chirii, abonamente, asigurări  şi alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente  şi alte venituri aferente perioadelor sau exercițiilor următoare.

În contul 471 “Cheltuieli înregistrate în avans” se înregistrează, de asemenea, achizițiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră şi certificate verzi, efectuate în cursul perioadei curente, dar care sunt aferente unei perioade ulterioare, urmând a se recunoaşte drept cheltuieli ale perioadelor viitoare în care urmează a se utiliza.

Onorariile  şi comisioanele bancare achitate în vederea obținerii de împrumuturi pe termen lung se recunosc pe seama cheltuielilor înregistrate în avans. Cheltuielile în avans urmează  să  se recunoască la cheltuieli curente eşalonat, pe perioada de rambursare a împrumuturilor respective.

Articole similare

Comentariul tau aici