Cum stabilesti pretul de vanzare al unui mijloc fix aflat in gestiunea societatii?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Din diverse motive se intampla ca un mijloc fix: un autoturism, un laptop, un utilaj sau chiar un imobil aflat in gestiunea firmei sa fie supus vanzarii. O data cu vanzarea are loc si scoaterea din gestiune.

Practic exista trei modalitati principale prin care un mijloc fix poate fi scos din gestiune:

  • vanzare
  • casare
  • sponsorizare.

In cazul vanzarii unui mijloc fix aflat in gestiunea unei societati trebuie sa tinem cont de mai multe aspecte:

  • daca mijlocul fix respectiv este sau nu complet amortizat
  • daca a fost reevaluat sau nu
  • principiile stabilirii pretului de vanzare

Ce inseamna ca mijlocul fix a fost complet amortizat?

La achizitia oricarui mijloc fix, acestuia i se stabileste o durata de viata si se amortizeaza conform acestei durate.

De exemplu, daca achizitionam un laptop cu valoarea de intrare de 4.000 lei si am stabilit durata de viata utila la 3 ani, atunci, in fiecare luna vom inregistra o cheltuiala egala cu :5.400 lei/(3 ani*12 luni/an) = 150 lei/luna.

Dupa trecerea celor 3 ani, acest mijloc fix va avea valoarea ramasa egala cu 0.

In cazul vanzarii unui astfel de mijloc fix, iesirea din gestiune nu va genera o cheltuiala pentru societate fiindca este complet amortizat. Daca in schimb mijlocul fix s-ar vinde inainte de terminarea duratei de viata stabilita pentru amortizare, la scoaterea din gestiune ar rezulta o cheltuiala egala cu valoarea ramasa neamortizata.

Ce impact are reevaluarea in cazul vanzarii?

Din punct de vedere contabil:

Daca societatea a reevaluat in trecut mijlocul fix atunci la scoaterea din gestiune ca urmare a vanzarii este necesar sa se verifice daca exista constituita o rezerva din reevaluare. Daca exista, aceasta se transfera in rezultat reportat.

O 1802/2014 arata la punctul 109 ca surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezultatul reportat (contul 1175 “Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”), atunci când acest surplus reprezintă un câștig realizat.

Câștigul se consideră realizat la scoaterea din evidență a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare.

Am scris detaliat aici: Transferul rezervei din reevaluare din 105 in 1175

Din punct de vedere fiscal:

Art. 26 alin. (6) din Codul fiscal prevede ca rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuată după data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate și/sau casate, se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor mijloace fixe, după caz. 

Normele la Codul fiscal prevad ca in aplicarea art. 19 alin. (1) din Codul fiscal, pentru calculul rezultatului fiscal, veniturile și cheltuielile sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit reglementărilor contabile date în baza Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte sume care, din punct de vedere fiscal, sunt elemente similare veniturilor și cheltuielilor. Ca exemple de elemente similare veniturilor sunt date rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe și a imobilizărilor necorporale, potrivit prevederilor art. 26 alin. (6) și (7) din Codul fiscal.

Ce inseamna acest lucru?

Inseamna ca rezerva din reevaluare se va impozita la calculul impozitului pe profit, fiind considerata element similar veniturilor.

Cum stabilim pretul de vanzare?

Daca din punct de vedere contabil la scoaterea din gestiune a unei imobilizari lucrurile sunt clare, intrebarile apar la stabilirea pretului de vanzare.

Multi antreprenori considera ca daca valoarea ramasa este 0, atunci vanzarea s-ar putea efectua la un pret minimal, insa lucrurile nu stau tocmai asa.

Pretul de vanzare trebuie sa reflecte pretul de piata, si in special daca vanzarea se face catre o persoana afiliata entitatii.

Conform art. 11 alin. (4) din codul fiscal (4) Tranzactiile intre persoane afiliate se realizeaza conform principiului valorii de piata. In cadrul unei tranzactii, al unui grup de tranzactii intre persoane afiliate, organele fiscale pot ajusta, in cazul in care principiul valorii de piata nu este respectat, sau pot estima, in cazul in care contribuabilul nu pune la dispozitia organului fiscal competent datele necesare pentru a stabili daca preturile de transfer practicate in situatia analizata respecta principiul valorii de piata, suma venitului sau a cheltuielii aferente rezultatului fiscal oricareia dintre partile afiliate pe baza nivelului tendintei centrale a pietei.

Cum stabilim valoarea de piata?

In acest sens putem sa analizam:

  • oferte de pret de la bunuri similare
  • documente care sa ateste evaluarea tehnica pentru autoturismul dat spre vanzare.

Se pot face si evaluari de la evaluatori autorizati insa acest lucru nu este prevazut ca o obligatie in codul fiscal.

La vanzare se generaza un venit impozabil, iar daca societatea este platitoare de TVA, valoarea autoturismului intra in baza de calcul a TVA.

Articole similare

Comentariul tau aici