Cum stabilim venitul net anual din activitati independente – sistem real

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente (in sistem real) trebuie sa cunoasca faptul ca venitul net anual se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile efectuate in scopul realizarii de venituri, cu exceptia situatiilor in care sunt aplicabile prevederile art. 681 (pentru veniturile din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva) si art. 69 (pentru venitul net anual determinat pe baza normelor de venit).

VN = VB – Ch. deductibile

Ce venituri intra in categoria veniturilor brute ?

 • sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura din desfasurarea activitatii;
 • veniturile sub forma de dobanzi din creante comerciale sau din alte creante utilizate in legatura cu o activitate independenta;
 • castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate intr-o activitate independenta, exclusiv contravaloarea bunurilor ramase dupa incetarea definitiva a activitatii;
 • veniturile din angajamentul de a nu desfasura o activitate independenta sau de a nu concura cu o alta persoana;
 • veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plata aparute in legatura cu o activitate independenta;
 • veniturile inregistrate de casele de marcat cu memorie fiscala, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri in regim de taxi.

Ce venituri nu intra in categoria veniturilor brute?

 • aporturile in numerar sau echivalentul in lei al aporturilor in natura facute la inceperea unei activitati sau in cursul desfasurarii acesteia;
 • sumele primite sub forma de credite bancare sau de imprumuturi de la persoane fizice sau juridice;
 • sumele primite ca despagubiri;
 • sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari si mecenat, conform legii, sau donatii.

Pentru a fi considerate cheltuieli deductibile, cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii independente trebuie sa respecte cateva conditii generale:

 • sa fie efectuate in cadrul activitatilor independente, justificate prin documente;
 • sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite;
 • sa reprezinte cheltuieli cu salariile si cele asimilate salariilor;
 • sa respecte regulile privind amortizarea;
 • sa respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentand investitii in mijloace fixe pentru cabinetele medicale;
 • sa reprezinte cheltuieli cu prime de asigurare efectuate pentru: active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii; activele ce servesc ca garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul; bunurile utilizate in cadrul unor contracte de inchiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale; asigurarea de risc profesional;
 • sa fie efectuate pentru salariati pe perioada delegarii/detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, reprezentand indemnizatiile platite acestora, precum si cheltuielile de transport si cazare;
 • sa fie efectuate pe perioada deplasarii contribuabilului care isi desfasoara activitatea individual si/sau intr-o forma de asociere, in tara si in strainatate, in scopul desfasurarii activitatii, reprezentand cheltuieli de cazare si transport;
 • sa reprezinte contributii de asigurari sociale platite la sistemele proprii de asigurări sociale si/sau contributii profesionale obligatorii platite organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii;
 • sa fie efectuate in scopul desfasurarii activitatii si reglementate prin acte normative in vigoare;
 • in cazul activelor neamortizabile, cheltuielile sunt deductibile la momentul instrainarii si reprezinta pretul de cumparare sau valoarea stabilita prin expertiza tehnica la data dobandirii, dupa caz. 

Articole similare

Comentariul tau aici