De maine nu mai vreau sa fiu platitor de TVA. Cum fac ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!
Ei bine, chiar daca auzim de multe ori aceasta intrebare de la clienti , lucrurile nu sunt atat de simple nici la dobandirea calitatii de platitor de TVA si nici la renuntarea la ea.

Ce trebuie sa stii ?

Acest lucru este posibil conform art. 316 care prevede ca  organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA printre altele si:

“ g) în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. 310 ;”

Cum se poate renunta la calitatea de platitor de TVA ?

Baza legala este : ART. 310 – Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici , alin (7) care prevede ca :

Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 care în cursul anului calendaristic precedent nu depășește plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) poate solicita scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 , în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiția ca la data solicitării să nu fi depășit plafonul de scutire pentru anul în curs.

Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 și 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă.”

Declaratia care se depune este Formular 010.

De cand este valabila anularea codului de TVA?

Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA.

Care este termenul pentru solutionarea solicitarii ?

Organele fiscale competente au obligația de a soluționa solicitările de scoatere a persoanelor impozabile din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea.

Obligatii pana la comunicarea deciziei

Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile și obligațiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Ultimul decont de tva

Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidență are obligația să depună ultimul decont de taxă, indiferent de perioada fiscală, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

In ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile au obligația să evidențieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă.

Articole similare