Declaratia 205: cine depune, termen depunere in 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Formularul 205 este Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit.

Termenul de depunere in 2023 este data de 28 februarie 2023.

Cine o depune?

Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate salariilor, plătitorilor de venituri din pensii, plătitorilor de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, plătitorilor de venituri în baza contractelor de activitate sportivă, venituri din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, aceştia având obligaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (art. 132 alin (2) ).

Prin Ordonanța Guvernului nr.8/2021 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021, au fost aduse modificări și completări Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal în ceea ce privește obligațiile declarative ale plătitorilor de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitului, precum și ale intermediarilor, rezidenți fiscali români, definiți de legislația în materie, care au efectuat tranzacțiile prevăzute la art.94 și 95 din Codul fiscal.

Modificările/completările au vizat, în principal, următoarele aspecte:

-Modificarea dispozițiilor art.132 alin.(2) din Codul fiscal referitoare la obligațiile declarative ale plătitorilor de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor, în sensul în care, în cazul veniturilor din pensii realizate începând cu luna ianuarie 2022, plătitorii de astfel de venituri nu mai au obligația completării și depunerii formularului 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”, ci a formularului 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;

-Modificarea dispozițiilor art.96 alin.(3) din Codul fiscal, în sensul în care, intermediarii, societăţile de administrare a investiţiilor sau societăţile de investiţii autoadministrate, administratorii de fonduri de investiţii alternative, rezidenţi fiscali români, care efectuează tranzacţiile prevăzute la art.94 şi 95, atât pentru veniturile obţinute din România, cât şi pentru cele obţinute din străinătate au obligația completării și depunerii formularului 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi
câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”.

-Modificările legislative menționate mai sus vizează obligațiile declarative aferente veniturilor/câștigurilor/pierderilor realizate în anul 2022 și impun actualizarea formularului 205 și a instrucțiunilor de completare a acestuia.

In conformitate cu dispozițiile art.133 alin.(22), lit.a), pct.(i) din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru câştigurile/pierderile aferente perioadei cuprinse între 1 ianuarie 2022 și 31 decembrie 2022, inclusiv, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării câştigului/înregistrării pierderii din transferul titlurilor de valoare/operaţiuni cu instrumente financiare derivate.

Printr-un proiect publicat in 20.12.2022, se propune introducerea în tabelul de la capitolul IV din formularul 205 a unei coloane în care intermediarii, societăţile de administrare a investiţiilor sau societăţile de investiţii autoadministrate, administratorii de fonduri de investiţii alternative, rezidenţi fiscali români, evidențiază țara din care au fost obținute veniturile, în cazul tranzacţiilor prevăzute la art.94 şi 95 din Codul fiscal.


Formularul 205 urmeaza sa fie actualizat pe site-ul ANAF.

Articole similare

Comentariul tau aici