Declaratii scadente in 25 februarie 2015

Miercuri  25 februarie 2015 sunt scadente urmatoarele  :

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100

Declararea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent  Formular 101 (format electronic)

Cine depune ?

Organizaţiile nonprofit

Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112   pentru luna precedentă

Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române  angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă  Formular 224

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300 (format electronic)

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic)

Depunerea Cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru  anul curent Formular 306

Depunerea Declaraţiei privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată  Formular 307

Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311

Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES

Depunerea Declaraţiei informative privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul …  Formular 392A pentru anul precedent (format electronic)

Depunerea Declaraţiei informative privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul …  Formular 392B pentru anul precedent (format electronic)

Depunerea Declaraţiei informative privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul .. Formular 393 pentru anul trecut (format electronic)

Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Depunerea  notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097

Articole similare

Comentariul tau aici