Declaratiile 205, 207, 094, situatii financiare ONG la 31.12.2019, formularul 230 pe 2019, termenul pentru D 101, declaratia unica pe 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Mai jos prezentam cateva articole utile privind noutati legislative aparute in 2020:

1.Declaratia unica pe 2019

In MOF 47/23.01.2020 a fost publicat O 139/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Se utilizează de persoanele fizice pentru :

  • declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2019, precum și pentru
  • declararea impozitului pe veniturile estimate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2020.

Articolul complet este aici:
Declaratia unica pentru veniturile din 2019 si cele estimate in 2020 -nou format potrivit O 139/2020

2. ANAF a actualizat in 22.01.2020 formatul electronic al declaratiilor 392 A si B

Citeste articolul detaliat: Despre declaratiile 392 A si B pe 2019. Se depun sau nu?

3.Formularul 230 pe 2019- cine depune, modalitate, termen de depunere

Formularul 230 este o cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat.

Care este baza legala?

Pentru anul 2019 avem doua situatii:

Ordinul 147/2020 publicat in MOF nr. 44/22.01.2020 care se aplică pentru direcționarea de către contribuabili a unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pe veniturile realizate începând cu anul 2019, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.

Ordinul 50/2019 publicat in MOF nr. 40 din 15 ianuarie 2019 – prin excepție, pentru contribuabilii care au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, din pensii, precum și din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, în perioada 1 ianuarie-31 martie 2019, inclusiv, și solicită direcționarea unei sume din impozitul datorat aferent acestei perioade, sunt aplicabile prevederile O nr. 50/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

Citeste articolul detaliat aici:
Formularul 230 pe 2019- cine depune, modalitate, termen de depunere

4.Formatul electronic al situatiilor financiare pentru PJ fara scop patrimonial- publicat de ANAF in 21.01.2020

In sectiunea declaratii electronice de pe site-ul ANAF a fost publicat formatul pdf al situatiilor financiare pe anul 2019 pentru :

– PJ fara scop patrimonial
– PJ fara scop patrimonial de utilitate publica
– Organizatii sindicale si patronale
– CAR unitati militare
– CAR salariati infiintate potrivit Legii 122/1996
– Uniuni teritoriale salariati infiintate potrivit Legii 122/1996
– UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996
– UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996 – centralizat

Citeste articolul detaliat :Formatul electronic al situatiilor financiare pentru PJ fara scop patrimonial- publicat de ANAF in 21.01.2020

5.Termenul de depunere a D 101 pe 2019

Exista doua termene generale pentru depunerea D 101 :

25 februarie (ONG-uri) si 25 martie (SRL-uri) dar si cateva cazuri particulare.

Citeste detaliat despre: Termenul pentru depunerea declaratiei 101 privind impozitul pe profit pe 2019

6. Declaratia 094 pe 2019

Declaratia 094 este declarația privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent.

Formularul 094 se completează și de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, aflate în situația prevăzută la art. 322 alin. (8) teza a II-a din Codul fiscal. În această situație se află persoanele impozabile care revin la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală, întrucât în anul precedent/anii precedenți au utilizat luna ca perioadă fiscală, dar nu au mai efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice.

Citeste mai multe aici: https://www.contzilla.ro/declaratia-094-cine-o-depune-pana-cand/

Articole similare

Comentariul tau aici