Declaratia gestionarului dupa efectuarea inventarierii anuale la 31.12.2016

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit Ordinului 2861/2009, pe ultima filă a listei de inventariere, gestionarul trebuie să menţioneze dacă toate bunurile şi valorile băneşti din gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de inventariere în prezenţa sa. De asemenea, acesta menţionează dacă are obiecţii cu privire la modul de efectuare a inventarierii.

În acest caz, comisia de inventariere este obligată să analizeze obiecţiile, iar concluziile la care a ajuns se vor menţiona la sfârşitul listelor de inventariere.

Listele de inventariere se semnează pe fiecare filă de către preşedintele şi membrii comisiei de inventariere, de către gestionar, precum şi de către specialişti solicitaţi de către preşedintele comisiei de inventariere pentru participarea la identificarea bunurilor inventariate.

În cazul gestiunilor colective (cu mai mulţi gestionari), listele de inventariere se semnează de către toţi gestionarii, iar în cazul predării-primirii gestiunii, acestea se semnează atât de către gestionarul predător, cât şi de către cel primitor.

Model declaratie gestionar dupa inventariere:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezi si: Procesul verbal privind rezultatele inventarierii la 31.12.2016

Articole similare