8 masuri organizatorice luate de comisia de inventariere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Principalele 8 măsuri organizatorice care trebuie luate de către comisia de inventariere sunt următoarele: 1. înainte de începerea operaţiunii de inventariere să ia de la gestionarul răspunzător de gestiunea bunurilor o declaraţie scrisă din care să rezulte dacă: – gestionează bunuri şi în alte locuri de depozitare; – în afara bunurilor…

Mai mult

Declaratia gestionarului dupa efectuarea inventarierii anuale la 31.12.2016

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Ordinului 2861/2009, pe ultima filă a listei de inventariere, gestionarul trebuie să menţioneze dacă toate bunurile şi valorile băneşti din gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de inventariere în prezenţa sa. De asemenea, acesta menţionează dacă are obiecţii cu privire la modul de efectuare a inventarierii. În acest…

Mai mult

Compensarea la inventar

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Conform Ordinului 2861/09.10.2009, compensarea intre plusurile si minusurile constatate la inventar poate avea loc daca sunt îndeplinite următoarele condiţii: – să existe riscul de confuzie între sorturile aceluiaşi bun material, din cauza asemănării în ceea ce priveşte aspectul exterior: culoare, desen, model, dimensiuni, ambalaj sau alte elemente; – diferenţele constatate în…

Mai mult

Cine poate efectua inventarierea ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se efectuează de către comisii de inventariere, numite prin decizie scrisă. In decizia de numire se menţionează în mod obligatoriu componenţa comisiei (numele preşedintelui şi membrilor comisiei), modul de efectuare a inventarierii, metoda de inventariere utilizată, gestiunea supusă inventarierii, data de începere…

Mai mult