Diurna in 2023 : plafon, reglementari contabile, sinteza

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Regulile fiscale in privinta diurnei s-au schimbat incepand cu veniturile aferente lunii mai 2022, prin Legea 72 din 31.03.2022.

Ce reguli se aplica incepand cu aceasta data, reguli care vor fi valabile si in 2023?

Exista doua plafoane care se aplica impreuna pentru determinarea sumei pana la care diurna reprezinta venit neimpozabil si nesupus contributiilor sociale, astfel:

a) un plafon maxim deductibil al diurnei/zi :

  • pentru diurna interna- suma maxim deductibila este de 50 lei/zi.
  • pentru diurna externa : suma maxim deductibila este 2.5 ori nivelul pentru institutii publice. Diurna externa maxim deductibila este stabilita pentru fiecare tara in parte. Tabelul cu sumele pentru fiecare tara il poti gasi AICI.

b) un plafon maxim pe luna, de 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat -pentru salariati iar pentru administratori –3 remunerații prevăzute în raportul juridic. Se aplica atat pentru diurnele externe cat si interne.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detașare/desfășurare a activității în altă localitate, în țară sau în străinătate.
Plafonul aferent valorii a 3 remunerații prevăzute în raportul juridic se calculează prin raportarea celor 3 remunerații la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada deplasării.

Formula calcul plafon: Salariul brut * 3 * nr de zile pentru care se cuvine diurna /nr. zile lucratoare din luna

Mai precis textul legii arata ca este neimpozabila si nu se supune nici contributiile sociale :

“indemnizația de delegare, indemnizația de detașare, inclusiv indemnizația specifică detașării transnaționale, prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate, precum și orice alte sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare, primite de salariați potrivit legislației în materie, pe perioada desfășurării activității în altă localitate, în țară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat;

(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detașare/desfășurare a activității în altă localitate, în țară sau în străinătate;

Exemplul 1 -diurna interna

Un salariat cu salariul brut de 3.000 lei pleaca in delegatie interna pentru care beneficiaza de diurna. Deplasarea are loc in luna ianuarie 2023 si dureaza 5 zile.

Diurna zi = 50 lei

Prin urmare ar putea beneficia de diurna 5*50 = 250 lei.

Acum trebuie sa verificam daca ne incadram in cel de-al doilea plafon care se calculeaza astfel: (3* 3.000 / 20) * 5 = 2.250 lei

Datorita faptului ca suma 250 lei este inferioara plafonului de 2.250 lei, atunci angajatul va putea beneficia de cei 250 neimpozabili.

Exemplul 2– diurna externa

Un salariat cu salariul brut de 3.000 lei pleaca in delegatie externa pentru care beneficiaza de diurna. Deplasarea are loc in luna ianuarie 2023 si dureaza 5 zile.

Diurna zi = 87.5 eur

Prin urmare ar putea beneficia de diurna 5*87,5 eur = 437,5 eur, in echivalent lei presupunem ca este 2.143,75 lei.

Acum trebuie sa verificam daca ne incadram in cel de-al doilea plafon care se calculeaza astfel: (3* 3.000 / 20) * 5 = 2.245 lei

Datorita faptului ca suma 2.143,75 lei este inferioara plafonului de 2.245 lei, atunci angajatul va putea beneficia integral de cei 2.143,75 lei neimpozabili.

Ce document justificativ se utilizeaza pentru decontarea diurnei?

Singura justificare a decontarii diurnei este ordinul de deplasare care arata efectuarea deplasarii in interes de serviciu si durata acesteia. Diurna in sine nu are la baza un document cum ar fi bonul, chitanta sau factura.

Conditiile pentru acordare diurnei interne:

Diurna se acorda fiecarui angajat care este trimis intr-o misiune de serviciu:

• La o distanta de minimum 5 km de localitatea in care angajatul isi are locul de munca;
• Pentru o perioada de maximum 60 de zile calendaristice pe an;
• Numai daca durata deplasarii este de cel putin 12 ore.

In situatii speciale, perioada de 60 de zile se poate prelungi cu pana la 60 de zile, insa numai cu acordul expres al angajatului.

O entitate poate acorda diurna depasind suma maxima deductibila ?

Acest lucru este posibil insa daca se depaseste plafonul deductibil aratat mai sus, diferenta este considerata venit de natura salariala si se taxeaza la fel ca salariul – cu CAS, CASS si impozit.

Cine poate beneficia de diurna?

  • in primul rand salariatii firmei si apoi
  • administratorul firmei – in anumite conditii ( pentru administratorii stabiliți potrivit actului constitutiv sau a contractului de administrare/mandat exista o limita de de 3 remunerații prevăzute de raportul juridic (contractul de management/administrare, etc) astfel ca daca ei nu sunt remunerati nu vor beneficia de diurna).

Cum se calculeaza diurna ?

A. Diurna interna

B.Diurna externa

  • Diurna externa se calculeaza diferit de diurna interna in sensul ca perioada pentru care se acorda diurna se determina in functie de mijlocul de transport folosit, astfel:

a)momentul decolarii avionului, la plecarea in strainatate, si momentul aterizarii avionului, la sosirea in tara, dar si pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a Romaniei;

b)momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, atat la plecarea in strainatate, cat si la inapoierea in tara.

  • Pentru fractiunile de timp care nu insumeaza 24 de ore, diurna se acorda astfel: 50% pana la 12 ore si 100% pentru perioada care depaseste 12 ore.

Se poate plati diurna in avans angajatului, inainte de plecarea in delegatie ?

Da, angajatul poate primi un avans inainte de a efectua deplasarea, urmand ca la reintoarcerea din deplasare sa cumuleze toate cheltuielile antrenate inclusiv diurna. Daca suma cheltuielilor plus diurna este mai mica decat avansul acordat atunci angajatul va primi diferenta, iar daca raportul de marime este invers, angajatul va trebui sa restituie surplusul.

Cine trebuie sa intocmeasca ordinul de deplasare si in cat timp?

Intocmirea ordinului de depasare este in sarcina angajatului. Legislatia nu prevede un termen limita pentru entitati private, insa de regula acestea stabilesc prin proceduri interne proprii acest lucru.

Monografie contabila

O entitate acorda un avans de trezorerie catre un salariat care urmeaza sa plece intr-o delegatie – suma de 700 lei.

542Avansuri de trezorerie=5311Casa in lei700

– Angajatul se reintoarce din delegatie si depune la contabilitate decontul pe care reflecta urmatoarele cheltuieli : cazare 300 ron plus TVA, cheltuieli cu diurna 50 lei.

-cazarea:

%=401Furnizori357
625Cheltuieli cu deplasari detasari si transferuri300
4426TVA deductibila57
401Furnizori=542Avansuri de trezorerie357

-diurna:

625Cheltuieli cu deplasari detasari si transferuri=542Avansuri de trezorerie50

Restituirea avansului neutilizat din casierie, pe baza de dispozitie de plata:

5311Casa in lei=542Avansuri de trezorerie293

Articole similare

Comentariul tau aici