Formula de calcul din OUG nr.3/2018 pentru salariatii cu scutire de impozit pe venit – valabila in 2019?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In anul 2018 odata cu transferul contributiilor din sarcina angajatorului in sarcina angajatului a fost publicata in Monitorul Oficial OUG nr. 3/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare care a introdus noi reguli de calculare a contributiilor sociale pentru salariatii care beneficiaza de scutire de impozit pe venit cum sunt: programatorii; cercetatorii; persoanele cu handicap; etc.

In OUG nr. 3/2018 se prevad urmatoarele:

“Art. I alin. (5) – Prin derogare de la prevederile art. 168 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru angajaţii prevăzuţi la alin. (1) şi (3) angajatorii/plătitorii, după caz, stabilesc, reţin la sursă şi plătesc contribuţia de asigurări sociale de sănătate, după următoarea formulă de calcul:

CASS reţinută = venit brut2018 – CAS datorată în 2018 – salariu net decembrie2017

Simbolurile utilizate au următoarele înţelesuri:

a) CASS reţinută = contribuţia de asigurări sociale de sănătate reţinută de către angajatori/plătitori din salariul brut în lună, care nu poate fi mai mare decât contribuţia calculată şi datorată conform dispoziţiilor Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

b) venit brut2018 = venitul bază de calcul al CASS, realizat în anul 2018;

c) CAS datorată în 2018 = contribuţia de asigurări sociale, calculată şi reţinută de către angajatori/plătitori, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

d) salariu net decembrie2017 = salariul net, determinat prin deducerea din salariul brut a contribuţiilor sociale individuale obligatorii, potrivit legii, în luna decembrie 2017, corespunzător salariului brut prevăzut în contractul individual de muncă, aflat în derulare la data de 31 decembrie 2017″.

Se mai aplica aceasta formula de calcul si in anul 2019?

Pentru a se putea aplica OUG nr. 3/2018 in 2018 trebuiau indeplinite doua criterii esentiale:

  • contractele de munca pentru care se aplica formula de mai sus trebuiau sa fie in derulare la data de 31 decembrie 2017;
  • se aplica doar pentru salariatii a caror salariu brut a fost majorat de catre angajatori cu cel putin 20% fata de nivelul salariului brut din decembrie 2017 pe perioada de aplicare a articolului 1 din OUG nr. 3/2018, adica pana la 31 decembrie 2018.

“Art. I alin. (1) Prevederile prezentului articol se aplică persoanelor fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă sau a actelor de detaşare, aflate în derulare la data de 31 decembrie 2017, şi care se încadrează în categoriile de persoane scutite de la plata impozitului pe venit potrivit art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al căror salariu brut lunar este majorat cu cel puţin 20% faţă de nivelul celui din luna decembrie 2017, în perioada de aplicare a prezentului articol, precum şi persoanelor fizice prevăzute la art. 168 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare”.

Din cele mentionate mai sus, se poate desprinde o singura concluzie si anume, faptul ca formula de calcul a contributiilor sociale din OUG nr. 3/2018 a avut caracter temporar de aplicare – 31.12.2018.

Mai mult decat atat, aceasta formula de calcul prezenta in OUG nr. 3/2018 nu a luat in considerare aspecte cu privire la: majorarile salariale ulterioare; diverse bonusuri pe care angajatorii le pot acorda angajatilor; posibilele ore suplimentare; etc.

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare

Comentariul tau aici