Ghid complet privind Impozitul pe profit

 

 • Cine plateste impozit pe profit?
 • Sfera de aplicare
 • Cotele de impozitare
 • Calculul impozitului pe profit
 • Scutirea de impozit pentru profitul reinvestit
 • Declararea si plata impozitului
 • Depunerea declaratiei

Cine plateste impozit pe profit?

Persoanele care sunt supuse prelevarii unei parti din profit sub forma de impozit pe profit sunt:

 • persoanele juridice române;
 • persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România; )
 • persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică;
 • persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română;
 •  persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică; în acest caz, impozitul datorat de persoana fizică se calculează, se reţine şi se varsă de către persoana juridică română.
 •  persoanele juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene.

 

Sfera de aplicare a impozitului pe profit

In cazul persoanelor juridice române şi al persoanelor juridice cu sediul social în România, impozitul se aplica asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania cat si din strainatate.

 

Cotele de impozitare

Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%.

Contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere, şi în cazul cărora impozitul pe profit datorat pentru activităţile prevăzute în acest articol este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt obligaţi la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri înregistrate.

 

Calculul impozitului pe profit – exemplificare

01.01  -31.03

Total Venituri  =  1.000 lei

Total cheltuieli = 600 lei din care :

Cheltuieli cu amenzi =100 lei

Rezultatul current ( Rc ) =  1.000 lei – 600 lei = 400 lei

Cheltuieli nedeductibile = 100 lei

Rezultatul fiscal =  400 lei + 100 lei = 500 lei

Impozitul/ TRIM I =  500 lei * 16 %= 80 lei

Formula contabila :

691=441   80 lei

121=691  80 lei

Rc` = 400 lei –  80 lei = 320 lei (Rezultatul net)

Se depune declaratia 100     – > Impozit= 80 lei

 

01.01-  30.06

Total Venituri = 20.000 lei

Total Cheltuieli   12.000 lei din care :

Cheltuieli   cu amenzi = 100 lei

Cheltuieli cu impozitul pe profit   TRIM I :  80 lei

Rc = 20.000 lei – 12.000 lei = 8.000 lei

Cheltuieli nedeductibile = 1000 lei + 80 lei = 1.080 lei

Impozitul/TRIM I  si II =   (8.000 lei + 1.080 lei)  *  16 % =1452,8 lei ~     1.453 lei

ð  Impozitul/TRIM II =   1.453 lei – 80 lei = 1.373  lei

Formula contabila:

691=4411  1.373 lei

121=  691   1.373 lei

Rc`  =  8.000 lei –  1.373 lei =   6.627 lei (Rezultat net)

Rezultatul brut = 6.627 lei +  1.453 lei =  8.080 lei

Se depune declaratia 100 => Impozit/ TRIM  II =  1.373 lei

 

01.01   – 30.09

Total venituri = 30.000 lei

Total Cheltuieli=  27.000 lei din care:

Amenda = 1.200 lei

Cheltuieli cu impozitul pe profit TRIM I  si TRIM II  =  1.453 lei

Rc=   30.000 lei – 27.000 lei = 3.000 lei

Cheltuieli nedeductibila =  2.653 lei

Impozitul / TRIM I + TRIM II + TRIM III = ( 3.000 lei +   2.653 lei ) *  16 %= 904 lei

Impozit/ TRIM I =   80 lei

Impozit/TRIM II = 1.373 lei

Impozit / TRIM III =    904 lei –  1.453 lei =   – 549 lei  => Impozitul / TRIM III = 0

Se depune declaratia 100 cu specificatia impozit = 0

 

 01.01    – 31.12

Total venituri=  40.000 lei

Total Cheltuieli =   30.000 lei  din care:

Amenzi = 1.200 lei

Cheltuieli cu impozit pe profit =  1.453 lei

Rc=  40.000 lei – 30.000 lei = 10.000 lei

Cheltuieli nedeductibile =   1.200 lei +    1.453 lei = 2.653 lei

Impozitul/  TRIM I + TRIM II + TRIM III + TRIM IV = (10.000 lei +  2.653 lei ) * 16 % =    2.024 lei

Impozitul / TRIM I + TRIM II + TRIM III =    1.453 lei

Impozitul TRIM IV =  2.024 lei – 1.453 lei  = 571 lei   

691= 4411     571 lei

121 =  691      571 lei

Rc` =   10.000 lei – 571 =   9.429 lei (Rezultatul net)

Rezultat brut =  9.429 lei + 2.024 lei =  11.453 lei

Scutirea de impozit reinvestit

Profitul investit în echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru – astfel cum sunt prevăzute în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice, este scutit de impozit.

 

Declararea si plata impozitului

Societăţile  POT OPTA intre:

 • Sistem plăţi anticipate:
 • Sistem plăţi calculate trimestrial

Cum optez?   Depun declaratia 012 până pe 31 ianuarie a anului pentru care fac opţiunea.

Declararea şi plata impozitului pe profit trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrelor I – III.

In ceea ce priveste ONG-urile, plata se face ANUAL, termen: 25 februarie

Depunerea declaratiei

Contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe profi t (101) până la data de 25 martie inclusiv a anului următor.

Specificatii

Se poate redirectiona 20 % din impozitul pe profit ce trebuie datorat statului catre un ONG. Astfel societatea care procedeaza in acest fel se incadreaza in activitatea de sponsorizare/mecenat ,activitate ce reprezinta o cheltuiala ce este integral deductibila din impozitul pe profit daca se incadreaza in limitele prevazute de lege (valoarea sponsorizarii sa nu fie mai mare de 3  ‰ din CA si 20 % de impozit) .

Baza legala : Codul fiscal

 

Oana Tomoiaga

Articole similare

Comentariul tau aici