Contul 446

Contul 446 “Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate”
Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele și vărsămintele asimilate, cum sunt: accizele, impozitul pe țițeiul din producția internă și pe gaze naturale, impozitul pe dividende, impozitul pe clădiri și impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, alte impozite și taxe.
Contul 446 “Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate” este un cont de pasiv.
În creditul contului 446 “Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate” se înregistrează:
– valoarea altor impozite, taxe și vărsăminte asimilate datorate bugetului statului sau bugetelor locale (635);
– vărsăminte din profitul net al regiilor autonome (117);
– impozitul pe dividende datorat (457);
– valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import (213, 214, 301, 302, 303, 371, 381).
În debitul contului 446 “Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate” se înregistrează:
– plățile efectuate la bugetul de stat sau bugetele locale privind alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (512);
– sume reprezentând alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).
Soldul contului reprezintă sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale.

Articole similare