Asigurat

Asigurat – proprietarul sau utilizatorul unui vehicul sau tramvai a cărui răspundere  civilă delictuală este preluată contractual de un asigurător RCA în baza contractului RCA valabil  pentru prejudiciile produse terților din accidente de vehicule/tramvaie.

Articole similare