Documentele financiar contabile

Documentele financiar-contabile- sunt îintocmite si preluateiîn contabilitate prin utilizarea sistemelor
informatice de prelucrare automată a datelor, semnatura nu constituie element obligatoriu.

Articole similare