Continutul obligatoriu de informatii pe care trebuie sa il cuprinda un document justificativ

Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale: – denumirea documentului; – denumirea/numele si prenumele si, după caz, sediul/adresa persoanei juridice/fizice care întocmeste documentul; – numărul documentului úi data întocmirii acestuia; – mentionarea părtilor care participă la efectuarea operatiunii economico-financiare (când este cazul); – continutul operatiunii economico-financiare si, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia; – datele cantitative…

Mai mult

Elementele obligatorii ale documentelor justificative

Conform prevederilor OMFP 1802/2014, pentru a putea fi considerate documente justificative,  documentele inregistrate in contabilitate trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale: denumirea documentului; denumirea/numele si prenumele si, dupa caz, sediul/adresa persoanei juridice/fizice care intocmeste documentul; numarul documentului si data intocmirii acestuia; mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare, atunci cand este cazul; continutul operatiunii economico-financiare si, atunci cand este…

Mai mult

Ce elemente trebuie sa contina un document pentru a fi considerat document justificativ?

Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale: – denumirea documentului; – denumirea/numele si prenumele si, după caz, sediul/adresa persoanei juridice/fizice care întocmeste documentul; – numărul documentului úi data întocmirii acestuia; – mentionarea părtilor care participă la efectuarea operatiunii economico-financiare (când este cazul); – continutul operatiunii economico-financiare si, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia; – datele cantitative…

Mai mult