“Grupa 59 “

Din grupa 59 “Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie” fac parte conturile:
591 “Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate”;
595 “Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate”;
596 “Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor”;
598 “Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate”.

Cu ajutorul conturilor din această grupă se ţine evidenţa constituirii ajustărilor pentru pierderea de valoare a investiţiilor financiare la entităţi afiliate, a obligaţiunilor emise şi răscumpărate, obligaţiunilor şi a altor investiţii financiare şi creanţe asimilate, precum şi a suplimentării, diminuării sau anulării acestora, după caz. Conturile din această grupă sunt conturi de pasiv.

Articole similare