Statul de salarii

Statul de salarii se întocmeste lunar, pe baza documentelor de evidenta a timpului lucrat efectiv, a evidentei si a documentelor privind retinerile legale, a listelor de avans chenzinal, concediilor de odihna, a certificatelor medicale etc..
Statul de salarii se semneaza, pentru confirmarea exactitiati calculelor, de catre persoana care determina salariul cuvenit si întocmeste statul de salarii.

Articole similare