Granturi pentru capital de lucru intre 2.000 si 150.000 eur -conditii si domenii eligibile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In 9 iulie 2020 Ministerul economiei a publicat un proiect de OUG privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile. Printre masuri, se afla cele legate de acordarea de granturi pentru capital de lucru care pot avea valori intre 2.000 euro si 150.000 eur in functie de marimea firmei.

Cateva lucruri de clarificat

Ce este capitalul de lucru?

Capitalul de lucru este diferența dintre activele curente și datoriile curente ale unei întreprinderi (Poti citi aici : Diferente intre tipurile de capital: social, propriu, de lucru sau permanent)

Grantul este destinat IMM-urilor. Ce inseamna IMM?

Despre definitia IMM-ului am scris in articolul : Ce se intelege prin intreprindere mica si mijlocie, conform L 346/2004?

Granturile pentru capital de lucru se realizează pe bază de cotă procentuală din cifra de afaceri, fiind destinate IMM-urilor a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă. Domeniile eligibile sunt prezentate mai jos:

Domenii eligibile

Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare al ajutorului de stat încheiat cu respectarea prevederilor legale și a Regulamentelor specifice ale CE, IMM-urilor din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele (HORECA), servicii din domeniul transporturilor, agențiile de turism, editurilor/librăriilor/bibliotecilor, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă.

Lista completa a domeniilor de activitate eligibile este redata mai jos:

47. COMERT CU AMANUNTUL, CU EXCEPTIA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR
4761Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate
4762Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate 
49.TRANSPORTURI TERESTRE SI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE
4910Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata
4920Transporturi de marfa pe calea ferata
4931Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
4932Transporturi cu taxiuri
4939Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
4941Transporturi rutiere de marfuri
4942Servicii de mutare
52. DEPOZITARE SI ACTIVITATI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI
5210Depozitari
5221Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224Manipulari
5229Alte activitati anexe transporturilor
55. HOTELURI SI ALTE FACILITATI DE CAZARE
5510Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5520Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5530Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
5590Alte servicii de cazare
56.RESTAURANTE SI ALTE ACTIVITATI DE SERVICII DE ALIMENTATIE
5610Restaurante
5621Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629Alte servicii de alimentatie n.c.a.
58. ACTIVITATI DE EDITARE
5811Activități de editare a cărților
5812Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
5813Activitati de editare a ziarelor
5814Activitati de editare a revistelor si periodicelor
5819Alte activitati de editare
79. ACTIVITATI ALE AGENTIILOR TURISTICE SI A TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE SI ASISTENTA TURISTICA
7911Activitati ale agentiilor turistice
7912Activitati ale tur-operatorilor
7990Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
82. ACTIVITATI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT SI ALTE ACTIVITATI DE SERVICII PRESTATE IN PRINCIPAL INTREPRINDERILOR
8230Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
91. ACTIVITATI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR SI ALTE ACTIVITATI CULTURALE
9101Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
93. ACTIVITATI SPORTIVE, RECREATIVE SI DISTRACTIVE
9329Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

Sumele care se vor putea obtine

Granturile pentru capital de lucru se vor acorda beneficiarilor prin raportare la situațiile financiare depuse pentru exercițiul financiar 2019, după cum urmează:

Cifra de afaceri pe 2019Suma maxima
intre 5.000 eur- 13.500 eur2.000 eur
intre 13.501-1.000.000 eur15% din cifra de afaceri, maxim 150.000 eur

Obligatii pentru firme:

Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au obținut certificat de situații de urgență în baza OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;

b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;

 c) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minim 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;

d) mențin sau după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim șase luni de la data acordării grantului.

Ce cheltuieli pot fi acoperite din grant ?

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii stocuri necesare activității curente/operaționale ;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;

d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte;

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;

f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;

g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare activității curente în mod direct și să fie necesare reluării activității curente a beneficiarului finanțării.

Articole similare

Comentariul tau aici