IAS 33. Rezultatul pe actiune

Obiectivul standardului IAS 33 consta in stabilirea principiilor necesare pentru determinarea si prezentarea rezultatului pe actiune , care permite o mai buna comparare a indicatorilor de performanta ai diferitelor entitati in cadrul aceleiasi perioade de raportare, precum si a indicatorilor aceleiasi entitati de la o perioada de raportare la alta.

Rezultatul pe actiune de baza

O entitate va calcula rezultatul pe actiune de baza pentru profitul sau pierderea atribuibila actionarilor societatii-mama si, daca aceste informatii sunt prezentate, profitul sau pierderea din activitati continue atribuibile acelor actionari.

Rezultatul pe actiune de baza se calculeaza impartind profitul sau pierderea atribuibil(a) actionarilor societatii -mama (numaratorul) la media ponderata a actiunilor ordinare in circulatie (numitorul) ale perioadei.

Obiectivul informatiilor reflectate de rezultatul pe actiune de baza este de a evalua gradul de participatie al fiecarei actiuni ordinare a unei societati-mama in performanta entitatii pe parcursul perioadei de raportare.

In scopul calcularii rezultatului pe actiune de baza, numarul actiunilor ordinare este egal cu media ponderata a actiunilor ordinare in circulatie in exercitiul respectiv.
Rezultatul pe actiune diluat

O entitate va calcula valorile rezultatului pe actiune diluat la profitul sau pierderea atribuibil(a) actionarilor ordinari ai societatii mama si, daca sunt recunoscute, la profitul sau pierderea ce deriva din activitatile continue atribuibile acelor actionari.

In scopul calcularii rezultatului pe actiune diluat, o entitate va ajusta profitul sau pierderea atribuibil(a) actionarilor ordinari ai societatii mama si media ponderata a actiunilor in circulatie , cu efectele tuturor actiunilor ordinare potentiale diluate.

Obiectivul actestui indicator este de a evalua participarea fiecarei actiuni ordinare in cadrul performantei unei entitati, luandu-se in considerare influenta tuturor actiunilor ordinare potentiale diluate aflate in circulatie in momentul respectiv.
Diluarea este o reducere a rezultatului pe actiune sau o crestere a pierderii pe actiune rezultata in ipoteza ca instrumentele convertibile sunt convertibile , ca optiunile sau waranturile sunt exercitate sau ca actiunile ordinare sunt emise dupa indeplinirea anumitor conditii specificate.
Antidiluarea este o crestere a rezultatului pe actiune sau o reducere a pierderii pe actiune rezultata in ipoteza ca instrumentele convertibile sunt convertibile , ca optiunile si warantele sunt exercitate , sau ca actiunile ordinare sunt emise dupa indeplinirea anumitor conditii specificate.

O actiune ordinara este un instrument de capitaluri proprii care este subordonat tuturor celorlalte clase de instrumente de capitaluri proprii.

O actiune ordinara potentiala este un instrument financiar sau un alt contract care ii poate da detinatorului dreptul la actiuni ordinare.

Articole similare:

IAS 2 Stocuri

IAS 28 Investitii in entitati asociate

IAS 19 Beneficiile angajatilor

IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar

IAS 12 Impozitul pe profit

IAS 16 Imobilizari corporale

IAS 24 Prezentarea informatiilor despre partile afiliate

IAS 38 Activele intangibile

IAS 10 Evenimente ulterioare datei bilantului

IAS 33 Rezultatul pe actiune

IAS 32 Instrumente financiare

IAS 18. Prestarea serviciilor

IAS 18. Vanzarea bunurilor

IAS 18. Dobanzi, redevente, dividende

IAS 18

Articole similare

One Thought to “IAS 33. Rezultatul pe actiune”

Comentariul tau aici