Noutati privind IFRS-urile

  • IASB a inceput de curand o revizuire post-implementare a standardului IFRS 8 Raportarea pe segmente. Conform unei decizii din 2007 a administratorilor asociatiei IFRS (IFRS Foundation) responsabila cu guvernanta si supravegherea IASB (International Accounting Standards Board) , s-a introdus obligativitatea revizuirii post-implementare a fiecarui nou standard sau a unei interpretari majore a unui standard, la doua ani dupa…

Mai mult

Diferenta IFRS IAS

Termenul Standarde Internationale de Raportare Financiara cuprinde: 1. IFRS-uri; 2. IAS-uri; 3. Interpretari emise de Comitetul pentru Interpretari Internationale de Raportare Financiara (IFRIC) sau de predecesorul sau, Comitetul permanent pentru interpretari (SIC) Mai multe detalii privind IASB si conceptele de baza ale IFRS-urilor pot fi obtinute aici : Scurta introducere in ifrs. Diferenta IFRS IAS.

Mai mult

Prevalenta economicului asupra juridicului

Desi nu exista un standard international de contabilitate dedicat in acest sens, problema prevalentei economicului asupra juridicului este foarte importanta. Principiul de baza este ca tranzactiile si alte evenimente trebuie inregistrate si prezentate in conformitate cu substanta lor si cu realitatea economica nu in functie de forma lor legala. Exemple: 1. in cazul IAS 17 Leasing exista o cerinta explicita…

Mai mult

Perioada de raportare – IAS 1

Conform IAS 1, situatiile financiare trebuie intocmite cel putin anual . Exista situatii in care companiile ca urmare a modului propriu de gestionare a informatiei utilizeaza pentru raportare o perioada de 52 de saptamani care aproximeaza insa anul. Din acest motiv IAS 1 accepta o astfel de abordare. In situatia in care sfarsitul perioadei de raportare se modifica (din necesitati…

Mai mult

IAS 7 Situatia fluxurilor de trezorerie

In aceasta perioada de criza s-a demonstrat importanta unei politici sanatoase de administrare a numerarului . Multe companii, desi profitabile sunt in pericol datorita lipsei de lichiditati si indatorarii excesive. Numerarul are atributii importante : distribuirea de dividende, finantarea investitiilor pe viitor; plata datoriilor catre furnizori si a taxelor catre stat. Conform IAS 7, numerarul este reprezentat de bancnote si…

Mai mult

IAS 8. Politici contabile, modificari in estimari contabile, erori

Inainte de a trece efectiv la continutul acestui standard se impune definirea anumitor notiuni cu care acesta opereaza. 1. Politicile contabile sunt principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice adoptate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. 2. Modificarea estimarii contabile este o ajustare a valorii contabile a unui active sau a unei datorii , sau a consumului…

Mai mult

IAS 37. Provizioane, datorii contingente si active contingente

Acest standard defineste provizioanele ca fiind datorii incerte din punct de vedere al perioadei de exigibilitate sau al valorii. Un provizion trebuie recunoscut in contabilitate atunci si numai atunci cand : • O entitate are o obligatie curenta generate de un eveniment trecut; • Este probabil ca o iesire de resurse care sa afecteaza beneficiile economice este necesara pentru a…

Mai mult

IAS 16 –Imobilizari corporale – continuare

Continuare IAS 16. Despre amortizare si perioda de amortizare Asa cum mentionam intr-un articol anterior, IAS 16 prescrie tratamentul contabil al imobilizarillor corporale. Vom veni aici cu precizari suplimentare referitoare la amortizarea acestora. Valoarea amortizabila a unui activ va fi alocata pe o baza sistematica duratei sale de utilizare. Durata de viata utila si valoarea reziduala ar trebui revizuite cel…

Mai mult

IAS 32 – Instrumente financiare

Obiectivul standardului IAS 32 este de a stabili principii pentru prezentarea instrumentelor financiare drept datorii sau capitaluri proprii si pentru compensarea activelor financiare si datoriilor financiare. Standardul se aplica pentru clasificarea instrumentelor financiare din perspectiva emitentului, in active financiare, datorii financiare si instrumente de capitaluri proprii; pentru clasificarea dobanzilor, divindendelor, pierderilor si castigurilor asociate acestora, precum si in circumstantele in…

Mai mult

IAS 33. Rezultatul pe actiune

Obiectivul standardului IAS 33 consta in stabilirea principiilor necesare pentru determinarea si prezentarea rezultatului pe actiune , care permite o mai buna comparare a indicatorilor de performanta ai diferitelor entitati in cadrul aceleiasi perioade de raportare, precum si a indicatorilor aceleiasi entitati de la o perioada de raportare la alta. Rezultatul pe actiune de baza O entitate va calcula rezultatul…

Mai mult

IAS 18. Dobanzi, redevente si dividende

Asa cum precizam intr-un articol precedent IAS 18 Venituri, acest standard se aplica pentru : a) vanzarea bunurilor; b) prestarea serviciilor; c) utilizarea de catre altii a activelor entitatii , producatoare de dobanzi, redevente si dividende. Veniturile aparute din utilizarea de catre altii a activelor entitatii ce genereaza dobanzi, redevente si dividende vor fi recunoscute atunci cand : a) este…

Mai mult

IAS 18. Vanzarea bunurilor

Asa cum precizam intr-un articol precedent IAS 18 Venituri, acest standard se aplica pentru : a) vanzarea bunurilor; b) prestarea serviciilor; c) utilizarea de catre altii a activelor entitatii , producatoare de dobanzi, redevente si dividende. Veniturile din vanzarea bunurilor vor fi recunoscute in momentul in care au fost indeplinite toate conditiile urmatoare : a) entitatea a transferat cumparatorului riscurile…

Mai mult

IAS 18. Prestarea serviciilor

Asa cum precizam intr-un articol precedent IAS 18 Venituri, acest standard se aplica pentru : a) vanzarea bunurilor; b) prestarea serviciilor; c) utilizarea de catre altii a activelor entitatii , producatoare de dobanzi, redevente si dividende. Atunci cand rezultatul unei tranzactii ce implica prestarea de servicii poate fi estimat in mod credibil, venitul asociat tranzactiei trebuie sa fie recunoscut in…

Mai mult

IAS 18

Conform acestui standard de contabilitate, urmatorii termeni au intelesul de mai jos: • venitul -reprezinta fluxul de beneficii economice dintr-un exercitiu financiar, primit de entitate in cursul activitatilor obisnuite ale acesteia atunci cand acest flux se materializeaza prin cresteri ale capitalurilor proprii , altele decat prin cresterile datorate contributiilor din partea participantilor la capitalurile proprii. • valoarea justa – este…

Mai mult

IAS 19 Beneficiile angajatilor

Obiectivul standardului 19 este de a descrie contabilizarea si prezentarea informatiilor referitoare la beneficiile angajatilor. Astfel, o entitate trebuie sa recunoasca : • o datorie, atunci cand un angajat a prestat servicii in schimbul beneficiilor ce urmeaza a fi platite in viitor si • o cheltuiala , atunci cand entitatea consuma beneficiile economice ce apar ca urmare a serviciului prestat…

Mai mult

IAS 28 Investitii in entitati asociate–controlul si influenta

Acest standard se aplica in contabilizarea investitiilor in entitatile asociate. O entitate asociata este o entitate, inclusiv o entitate necorporativa cum ar fi parteneriatul , asupra careia investitorul are o influenta semnificativa si care nu este nici o filiala a acestuia , nici un interes intr-o asociere in participatie. Controlul este autoritatea de a conduce politicile financiare si operationale ale…

Mai mult

IAS 2 Stocuri

Obiectivul acestui standard este de a descrie tratamentul contabil pentru stocuri. Problema fundamentala o reprezinta valoarea costului ce urmeaza a fi recunoscuta drept activ si reportata pana cand veniturile aferente sunt recunoscute. Acest standard face recomandari cu privire la determinarea costului si la recunoasterea ulterioara drept cheltuiala, incluzand orice diminuare pana la a valorii pana la valoarea realizabila neta. De…

Mai mult

IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar

O entitate poate desfasura activitati in strainatate in doua moduri: • ea poate realiza tranzactii in valuta sau • poate avea operatiuni in strainatate; Obiectivul acestui standard este de de a arata modul in care se includ tranzactiile valutare si operatiunile din strainatate in situatiile financiare ale unei entitati si felul in care se convertesc situatiile financiare intr-o moneda de…

Mai mult

IAS 12 Impozitul pe profit

Obiectivul acestui standard este de a prescrie tratamentul contabil pentru impozitele pe profit . Principala problema aparuta in procesul de contabilizare a impozitului pe profit este felul in care se contabilizeaza consecintele fiscale curente si viitoare ale: • recuperarii (decontarii ) viitoare a valorii contabile a activelor (datoriilor) ce sunt recunoscute in bilantul unei entitati si : • tranzactiilor si…

Mai mult

IAS 16. Imobilizari corporale

Obiectivul acestui standard este descrierea tratamentului contabil pentru imobilizarile corporale. Problema principala in contabilizarea imobilizarilor corporale este identificarea momentului de recunoastere a acestor active , a valorii contabile si a cheltuielilor cu amortizarea si cu pierderile din depreciere suferite.Imobilizarile corporale sunt acele elemente tangibile care : a) sunt detinute pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de…

Mai mult