Inchidere vs suspendare firma

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Antreprenorii care nu mai desfasoara activitate pe firma, pot alege fie sa inchida activitatea firmei, fie sa o suspende temporar, in situatia in care

Inchidere firmaSuspendare
Documente necesarePentru dizolvare si lichidare simultana lista documentelor este aici:
https://www.onrc.ro/index.php/ro/dizolvari-lichidari-radieri/persoane-juridice/dizolvarea-si-lichidarea-simultana-a-snc-scs-srl-si-gie
Documentele necesare suspendarii sunt aici: https://www.onrc.ro/index.php/ro/mentiuni/persoane-juridice/suspendarea-sau-reluarea-activitatii
RestrictiiSe poate realiza doar daca societatea nu are datoriiSe poate face pe o perioada de maxim 3 ani, de la data inregistrarii mentiunii
DeclaratiiLa inchiderea firmei, se depune bilantul de lichidare. Situatiile financiare intocmite pentru lichidare reprezinta situatii financiare cu scop special.
Dupa inchiderea societatii, nu mai exista obligatii declarative.
Incetarea existentei societatii este la data de Emiterea certificatului de radiere de la ONRC.
Pe perioada de inactivitate, poti opta fie sa depui declaratiile fiscale pe 0, fie sa alegi regimul derogatoriu, aprobat prin Ordinul nr. 889 din 2 martie 2016 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu.
În caz de inactivitate temporară, organul fiscal central poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale, în funcţie de necesităţile administrării obligaţiilor fiscale. Asupra termenelor şi condiţiilor decide organul fiscal. Depunerea declaraţiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobată pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.
Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu următoarele declaraţii fiscale:
a) formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”
b) formularul 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”;
c) formularul 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”
d) formularul 120 “Decont privind accizele”;
e) formularul 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”.
Va trebui sa depui totusi situatiile financiare anuale.
Taxe
impozite
Venituri din lichidarea unei persoane juridice sunt venituri din investitii (art. 91 alin.e) Cod fiscal. Venitul impozabil obținut din lichidarea unei persoane juridice de către acționari/asociați persoane fizice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii, care nu reprezintă distribuții în bani sau în natură ca urmare a restituirii cotei-părți din aporturi se impun cu o cotă de 10%, impozitul fiind final. Obligația calculării, reținerii și plății impozitului revine persoanei juridice. Impozitul calculat și reținut la sursă în cazul lichidării persoanei juridice se plătește până la data depunerii situației financiare finale la oficiul registrului comerțului, întocmită de lichidatori, respectiv până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost distribuit venitul reprezentând reducerea capitalului social (art. 97 alin.(5) CF)Pe perioada suspendarii nu se datoreaza impozite
sau taxe, firma neavand activitate)

Articole similare

Comentariul tau aici