Informatii utile legate de diurna, valabile in 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă.

Conform articolui 42 din Leea 53/2003 Codul Muncii locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detaşarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. Pe durata delegării, respectiv a detaşării, salariatul îşi păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă.

Ghidul complet al salarizarii- Click AICI

Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni şi se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru sancţionarea disciplinară a acestuia.

Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.

In ceea ce priveste indemnizatia de delegare acordata sub forma diurnei aceasta este reglementata de HG 518/1995  privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate, pentru indeplinirea unor misiuni temporare precum si de HG 1860/2006, privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.

Nivelul diurnei externe ce poate fi acordat personalului trimis in stainatate pentru realizarea unor misiuni temporare  este prevazut pentru fiecare tara in parte in anexa din HG  518/1995. In majoritatea tarilor spatiului UE nivelul diurnei este de 35 euro.

Important

  • Diurna interna se acorda in cazul delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in cadrul localitatii, in interes de serviciu, pentru o distanta mai mare de cinci kilometri fata de localitatea unde isi are locul permanent de munca.
  • Numărul zilelor calendaristice în care persoana se află în delegare sau detaşare se socoteşte de la data şi ora plecării până la data şi ora înapoierii mijlocului de transport din şi în localitatea unde îşi are locul permanent de muncă, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de delegare sau detaşare.

Taxarea diurnei

Indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, primite de salariați, potrivit legii, pe perioada delegării/ detașării, după caz, în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului precum si indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, primite pe perioada deplasării, în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul desfășurării activității, astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de către administratorii stabiliți potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de către directorii care își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, de către membrii directoratului de la societățile administrate în sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, și de către manageri, în baza contractului de management prevăzut de lege,  nu sunt impozabile din punct de vedere al impozitului pe venit daca sunt acordate potrivit urmatoarelor plafoane:

(i) în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului pentru personalul autoritatilor și instituțiilor publice;

(ii) străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin hotărâre a Guvernului pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

Partea ce depaseste aceste plafoane neimpozabile se impoziteaza conform art. 76 alin. (2) litera k) si m) din CF.

Din punct de vedere al contributiilor  sociale, art. 139 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal, prevede ca in baza de calcul al contributiilor de asigurari sociale se cuprin si indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati, potrivit legii, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice;

(ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna prin hotarare a Guvernului pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

Pentru o zi de deplasare in tara un angajat poate sa primeasca o diurna deductibila integral in valoare maxima de 17 lei*2.5, adica 42.5 lei.

In situatia in care diurna acordata pentru ziua de deplasare depaseste plafonul de  42.5 lei, diferenta rezultata se va impozita atat din punct de vedere al impozitului pe venit cat si din punct de vedere al contributiilor sociale.

SALARIZAREA, PAS CU PAS – ghidul incepatorului in salarizare. 

Articole similare