Informatii utile legate de diurna, valabile in 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă. Conform articolui 42 din Leea 53/2003 Codul Muncii locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detaşarea salariatului într-un alt loc de…

Mai mult

Diurna – aspecte de natura legislativa si fiscala

  Codul Muncii, prin articolul 44 prevede ca diurna este un drept legal al unui salariat angajat în baza unui contract de muncă  , „salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de delegare, în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil”. Dacă societatea nu are încheiat un…

Mai mult

Cheltuieli cu deductibilitate limitata

Care sunt cheltuielile cu deductibilitate limitata ? a) cheltuielile de protocol Limita : 2% din diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit; b) indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor pentru deplasări în România şi în străinătate Limita : 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile…

Mai mult