Intrebari si raspunsuri privind RO e-Factura

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

1.Ce acte normative reglementeaza sistemul RO e -Factura?

-OUG nr. 130/2021

-OPANAF nr. 12/2022

-Legea 139/2022 

-OPANAF nr. 12/2022

-O nr. 1.713/2021

-O nr. 1.831/2021

-OUG 131/2021

2.Care sunt modalitatile prin care se poate accesa acest sistem de catre cei implicati?

Sistemul RO e-Factura se poate accesa in doua modalitati:

a) prin intermediul APIului – care permite de exemplu transmiterea automata catre ANAF din aplicatia de facturare -informatiile se regasesc aici: https://efactura.mfinante.ro .

b) prin pagina web din cadrul in Spatiul Privat Virtual (SPV).

3.Cine are obligatia raportarii prin RO e-Factura incepand cu iulie 2022?

Incepand cu 1 iulie 2022 au obligatia raportarii prin RO e Factura urmatoarele categorii :

-operatorii economici stabiliți în România, în relația B2G, au obligatia să emită facturi electronice și să le transmită prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

-operatorii care comercializeaza produse cu risc fiscal ridicat comercializate în relația B2B

Produsele cu risc fiscal ridicat sunt produsele la a căror comercializare există risc ridicat de fraudă și evaziune fiscală si sunt cuprinse in lista de mai jos:

-Legume, fructe, rădăcini și tuberculi alimentari, alte plante comestibile

-Băuturi alcoolice

-Construcții noi

-Produse minerale (apă minerală naturală, nisip și pietriș).

-Îmbrăcăminte și încălțăminte

4.Ce obligatii au operatorii nerezidenti referitor la utilizarea sistemului ?

Operatorii economici nerezidenţi nu au o obligatie de utilizare a sistemului insa pot OPTA pentru utilizarea sistemului naţional privind factura Electronică RO e-Factura în relaţia comercială B2B sau în relaţia B2G.

5.Ce termene exista in ce priveste raportarea B2B?

În termen de 30 de zile de la data adoptării Deciziei de autorizare a României să aplice o măsură specială de derogare de la articolele 178, 218 și 232 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările ulterioare, prin ordin al președintelui ANAF se stabilesc categoriile de operatori economici stabiliți în România care au obligația de a emite facturi electronice în relația B2B și de a le transmite prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, precum și data de la care intervine această obligație.

Asadar, in relatia B2B nu exista un termen de incepere a raportarii, cu exceptia firmelor care comercializeaza produse cu risc fiscal ridicat.

6.Care este data comunicării facturii electronice către destinatar?

Se consideră care este data la care factura electronică este disponibilă acestuia pentru descărcare din sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura. Destinatarul este notificat cu privire la facturile electronice primite în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura. Data comunicării este accesibilă în sistem şi emitentului facturii electronice.

7.Se poate returna o factura comunicata destinatarului in sistem?

Factura electronică comunicată destinatarului nu se poate returna în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.

8.Cum se poate realiza prelucrarea facturii avand in vedere formatul xml al fisierului?

Prelucrarea facturii electronice se poate realiza exclusiv în format electronic utilizând aplicaţiile informatice disponibile la nivelul destinatarilor facturilor electronice (in relatia B2G). În situaţia în care factura nu poate fi prelucrată în format electronic se poate
utiliza un document obţinut prin conversia informaţiilor din factura electronică care permite citirea şi listarea. Aplicaţia prin care se realizează conversia trebuie să asigure integritatea conţinutului facturii electronice.

9.Daca o societate opteaza pentru utilizarea sistemului Ro e-Factura, de cand este inscrisa in registru?

Operatorul economic care a optat pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura este înscris în Registrul RO e-Factura începând cu data de 1 a lunii următoare exercitării opţiunii, dată de la care emitentul dobândeşte şi calitatea de destinatar.

10.Cum se poate testa in prezent functionarea sistemului?

In aceasta etapa se poate testa modul cum functioneaza sistemul prin intermediul SPV – unde este disponibila o sectiune de test.

Se genereaza factura in format xml, se incarca pe spv si se umareste daca factura se valideaza si daca se primeste formularul cu sigiliul electronic al ANAF.

11.La ce se foloseste formularul 084?

Formularul (084) “Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura”, se completează şi se transmite de către operatorii economici, respectiv orice entităţi care desfăşoară activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse şi/sau prestarea de servicii, care emit facturi electronice către alţi operatori economici (relaţii B2B) şi care optează pentru transmiterea acestora către destinatari folosind sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.

Retinem deci ca in textul legii formularea este ca depunerea 084 este OPTIONALA.

12.Unde poate fi consultat registrul RO e-Factura?

Registrul RO e-Factura este public si este disponibil AICI.

13.Care sunt pasii pentru transmiterea facturilor ?

Prin intermediul acestei pagini puteti trimite facturi catre sistemul national de facturare e-factura astfel:

-Obtineti fisierul XML al facturii din aplicatiile informatice proprii

-Alegeti sintaxa (UBL sau CII) si CIF-ul emitent al facturii din lista celor pentru care aveti drept

-Daca XML-ul transmis respecta sintaxa, veti primi un index de incarcare

-Dupa primirea indexului de incarcare, puteti verifica starea in care se afla acesta – daca a fost sau nu prelucrat de sistem

-Daca dupa prelucrare au fost identificate erori de validare, veti primi un raspuns cu o lista de erori

-In cazul in care in urma prelucrarii nu au fost identificate erori, veti primi un raspuns in care veti avea factura originala si semnatura calificata a MF/ ANAF. In acest caz factura este transmisa si la cumparator (beneficiar)

-Daca XML-ul tranmis NU respecta sintaxa, veti primi un mesaj de eroare. In acest caz fiserul NU a fost preluat de sistemul informatic

14.Ce elemente trebuie sa contina factura electronica care se va transmite prin RO e-Factura?

Elemente principale ale facturii electronice sunt:
a) identificatorii de proces și de factură;
b) data facturii;
c) informații privind identificarea operatorului economic care a livrat bunurile/produsele, a prestat serviciile sau a executat lucrările;
d) informații privind destinatarul facturii electronice;
e) informații privind beneficiarul plății;
f) informații privind reprezentantul fiscal al emitentului;
g) identificarea tipului de bunuri/produse livrate, servicii prestate sau lucrări executate;
h) referirea la contractul de achiziții publice/sectoriale, de concesiune de lucrări și servicii, precum și, după caz, la contractul de achiziții publice în domeniile apărării și securității;
i) detalii privind executarea lucrărilor, livrarea bunurilor/ produselor sau prestarea serviciilor;
j) instrucțiuni de plată;
k) informații privind creditări sau debitări;
l) informații privind pozițiile de pe factură;
m) defalcarea TVA;
n) totalul facturii.

15.Ce document va fi considerat originalul facturii ?

Exemplarul original al facturii electronice se consideră fișierul de tip XML însoțit de semnătura electronică a Ministerului Finanțelor.

16.Cum se poate corecta o factura transmisa prin sistemul RO e-Factura?

Corecția facturii electronice comunicată destinatarului în sistemul RO e-Factura se efectuează conform art. 330 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Factura electronică corectată se transmite în cadrul aceluiași sistem național privind factura electronică RO e-Factura.

17.Transmiterea facturilor prin RO e-Factura este posibila daca nu s-a solicitat inregistrarea prin formularul 084?

Transmiterea facturilor se va putea face fără să fie necesară înregistrarea în Registrul special prin depunerea formularului (084).

18.Există posibilitatea renunțării la înregistrarea in sistemul RO e-Factura ?

Există posibilitatea renunțării la înregistrare prin depunerea aceluiași formular 084 și bifarea pct. IV. Renunțarea trebuie făcută până la finalul lunii iunie 2022.

19.Ce obligatii are destinatarul unei facturi electronice in relatia B2G?

Destinatarul facturii electronice emise în relația B2G are următoarele obligații:

a) să primească și să descarce factura electronică prin intermediul sistemului național privind factura electronică RO eFactura;

b) să prelucreze factura electronică;

c) să verifice legalitatea, conformitatea și regularitatea facturii electronice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

20.Ce consecinte exista daca se opteaza pentru inregistrarea in RO e-Factura prin depunerea formularului 084?

Incepand 01.07.2022 este obligatorie transmiterea facturilor xml emise in relatia B2G si a a facturilor cu produse cu risc fiscal ridicat. Retinem ca vorbim de transmiterea facturilor nu de inregistrarea in sistem.

Daca totusi un operator opteaza pentru inscriere in RO e Factura, atunci depune 084 online si drept consecinta va transmite TOATE facturile emise de prin SPV catre toti beneficiarii dvs., fara exceptie.

Aceasta decizie de a opta pentru inregistrare trebuie analizata asadar cu mare atentie, datorita consecintelor de raportare mai impovaratoare: se transmit toate facturile, nu doar cele cu risc fical sau in relatia B2G.

21.Daca vanzatorul transmite prin RO e -Factura si cumparatorul nu este inregistrat, cum ajunge in posesia facturii?

Daca nu este inregistrat in RO e-Factura, cumparatorul va intra in posesia facturii in format fizic/electronic asa cum se proceda si pana acum.

Art. 12 OUG 120/2021 – pentru facturile emise de către operatorii economici înscriși în Registrul RO e-Factura către destinatari care nu sunt înscriși în Registrul RO e-Factura se aplică prevederile art. 319 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

22.In cazul unei firme care comercializeaza alcool, ce obligatii exista incepand cu 1 iulie?

Incepand cu data de 1 iulie 2022 operatorii care comercializeaza alcool au obligatia de a transmite facturile emise in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura, indiferent daca destinatarii sunt sau nu inregistrati in Registrul RO e-Factura.

Obligatia de transmitere a facturilor este independenta de inscrierea in sistemul RO e Factura, asa cum mentionam la punctul 20.

23. PFA-urile au si ele obligatia de a transmite facturile in RO e-Factura?

Si PFA-urile au obligatia de a transmite facturile in format xml, incadrandu-se in categoria operatorilor, asa cum sunt definiti de OUG 120/2021.

Operatorul economic este orice entitate care desfășoară o activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse și/sau prestarea de servicii.

24. Ce obligatii are un magazin care vine imbracaminte – emite factura si realizeaza incasarile cu casa de marcat ?

Incepand cu 1 iulie, acest magazin va avea obligatia de a transmite facturile emise in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura – dar doar pentru facturile emise in relatia B2B, nu si pentru vanzarile catre persoane fizice.

25.Cum poate opta un nerezident pentru inregistrare in RO e-Factura?

Operatorii economici nerezidenți pot opta pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura . Acestia își exercită opțiunea pentru utilizarea sistemului pentru relații comerciale B2B cu operatori economici și/sau pentru relații B2G cu autorități contractante/entități contractante prin depunerea formularului (083) „Opțiune privind utilizarea, de către operatorii economici nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura“.

26.Cum se va face declararea in cazul produselor cu risc fiscal ridicat pentru care se emite doar bon cu CUI ?

In RO e-Factura se pot declara doar facturi astfel ca va fi necesara emiterea unei facturi pentru a se putea declara in sistem.

27.Ce reprezinta relatia B2G ? Care sunt destinatarii in cadrul acestei relatii ?

Relația dintre un operator economic și autorități contractante, respectiv entități contractante – B2G – reprezinta tranzacția dintre un operator economic care are calitatea de contractant sau subcontractant/subantreprenor în temeiul Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările și completările ulterioare, și autorități contractante sau entități contractante care primesc și prelucrează facturi electronice.

Destinatarul unei facturi electronice emise în relația B2G – autoritatea contractantă, entitatea contractantă sau unitatea de achiziții centralizate cu atribuții în acest sens potrivit legii, care primește factura electronică însoțită de semnătura electronică a Ministerului Finanțelor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

28.Cine are obligatia transmiterii facturilor in relatia B2C?

Incepand cu 1 aprilie 2022, au obligatia transmiterii in RO e-Factura facturile emise de entitatile care accepta vouchere de vacanta.

In cazul voucherelor de vacanta emise pe orice tip de suport, unitatile afiliate sunt obligate, incepand cu data de 1 aprilie 2022, sa transmita in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura facturile emise titularilor voucherelor.

29.Daca vinzi produse cu risc fiscal ridicat catre persoane fizice, ai obligatia declararii in RO e-Factura ?

Pentru vanzarile de produse cu risc fiscal ridicat emise catre persoane fizice nu exista obligatia declararii in RO e-Factura.

30.Ce produse intra in grupa de risc fiscal Imbracaminte si incaltaminte?

In categoria imbracaminte si incaltaminte intra urmatoarele tipuri de produse:

COD NC 6401 – Încălțăminte etanșă cu tălpi exterioare și fețe din cauciuc sau din material plastic, a cărei față nu a fost nici fixată de talpa exterioară prin coasere sau prin nituri, cuie, șuruburi, știfturi sau dispozitive similare, nici formată din diferite părți asamblate prin procedee similare

COD NC 6402 – Altă încălțăminte cu tălpi exterioare și fețe din cauciuc sau din material plastic

COD NC 6403 – Încălțăminte cu tălpi exterioare din cauciuc, material plastic, piele naturală sau reconstituită și cu fețe din piele naturală

COD NC 6404 – Încălțăminte cu tălpi exterioare din cauciuc, material plastic, piele naturală sau reconstituită și cu fețe din materiale textile

COD NC 6405 – Altă încălțăminte

COD NC 6101 – Paltoane, scurte, pelerine, hanorace, bluzoane și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau pentru băieți, cu excepția articolelor de la poziția 6103

COD NC 6102 – Paltoane, scurte, pelerine, hanorace, bluzoane și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete, cu excepția articolelor de la poziția 6104

COD NC 6103 – Costume sau compleuri, ansambluri, jachete, sacouri, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi (altele decât cele pentru baie), tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

COD NC 6104 – Taioare, ansambluri, jachete, sacouri, rochii, fuste, fuste-pantalon, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi (altele decât cele de baie), tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

COD NC 6105 – Cămăși și bluze, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

COD NC 6106 – Cămăși, bluze, bluze-cămașă, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

COD NC 6107 – Chiloți, indispensabili, cămăși de noapte, pijamale, halate de baie, halate de casă și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

COD NC 6108 – Combinezoane sau furouri, jupoane, chiloți, cămăși de noapte, pijamale, dezabieuri, halate de baie, halate de casă și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru femei și fete

COD NC 6109 – Tricouri (T-shirts), bluze și maiouri de corp, tricotate sau croșetate

COD NC 6110 – Jerseuri, pulovere, cardigane și articole similare, veste și articole similare, inclusiv tricotajele subțiri care se poartă sub pulovere, tricotate sau croșetate

COD NC 6111 – Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, pentru sugari

COD NC 6112 – Treninguri, combinezoane și costume de schi și costume, chiloți și slipuri de baie, tricotate sau croșetate

COD NC 6113 – Îmbrăcăminte confecționată din materiale tricotate sau croșetate de la pozițiile 5903, 5906 sau 5907

COD NC 6114 – Alte articole de îmbrăcăminte din materiale tricotate sau croșetate

COD NC 6115 – Ciorapi-chilot, dresuri, ciorapi, șosete și alte articole similare, inclusiv ciorapii cu compresie progresivă (spre exemplu, pentru varice) și încălțăminte fără talpă aplicată, tricotate sau croșetate

COD NC 6116 – Mănuși, mitene și mănuși cu un deget, tricotate sau croșetate

COD NC 6117 – Alte accesorii confecționate de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate; părți de îmbrăcăminte sau accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate

COD NC 6201 – Paltoane, scurte, pelerine, hanorace (inclusiv geci de schi), geci de vânt și alte articole similare, pentru bărbați sau băieți, cu excepția articolelor de la poziția 6203

COD NC 6202 – Paltoane, scurte, pelerine, hanorace (inclusiv geci de schi), geci de vânt și articole similare, pentru femei sau fete, cu excepția articolelor de la poziția 6204

COD NC 6203 – Costume sau compleuri, ansambluri, jachete, sacouri, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi (altele decât cele pentru baie), pentru bărbați sau băieți

COD NC 6204 – Taioare, ansambluri, jachete, sacouri, rochii, fuste, fuste-pantalon, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi (altele decât pentru baie), pentru femei și fete

COD NC 6205 – Cămăși și cămăși cu mânecă scurtă pentru bărbați sau băieți

COD NC 6206 – Cămăși, bluze, bluze-cămăși și cămăși cu mânecă scurtă pentru femei sau fete

COD NC 6207 – Bluze și maiouri de corp, chiloți, indispensabili, cămăși de noapte, pijamale, halate de baie, halate de casă și articole similare, pentru bărbați sau pentru băieți

COD NC 6208 – Bluze de corp și cămăși de zi, combinezoane sau furouri, jupoane, chiloți, cămăși de noapte, pijamale, neglijeuri, halate de baie, halate de casă și articole similare, pentru femei sau fete

COD NC 6209 – Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte pentru sugari

COD NC 6210 – Îmbrăcăminte confecționată din produsele de la pozițiile 5602, 5603, 5903, 5906 sau 5907

COD NC 6211 – Îmbrăcăminte de sport (treninguri), combinezoane și costume de schi, costume, chiloți și slipuri, de baie; alte articole de îmbrăcăminte

COD NC 6212 – Sutiene, brâuri, corsete, bretele, suspensoare, jartiere și articole similare și părțile lor, chiar tricotate sau croșetate

COD NC 6214 – Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri, voalete și articole similare

COD NC 6215 – Cravate, papioane și fulare-cravată

COD NC 6216 – Mănuși, mitene și mănuși cu un deget

COD NC 6217 – Alte accesorii de îmbrăcăminte confecționate; părți de îmbrăcăminte sau de accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele de la poziția 6212

Articole similare

Comentariul tau aici