Legea 129/2019 privind spalarea banilor actualizata si cele 4 modificari aduse de la publicarea initiala in iulie 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Una din legile care a ridicat cele mai multe intrebari a fost Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Forma actualizata poate fi descarcata AICI.

De la data publicarii ei, in MOF nr. 589 din 18 iulie 2019, Legea a avut 4 modificari . In ordine crononogica acestea sunt:

1.OUG nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor trece în subordinea Ministerului Finanțelor Publice.

2.OUG nr. 29 din 18 martie 2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare care prelungește obligatia depunerii declaratiei privind beneficiarul real, cu 3 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, iar pe durata stării de urgență se suspendă depunerea acestei declarații.

3.OUG nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020 care prelungeste termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real până la 1 noiembrie 2020. În termenul mentionat mai sus, declarația privind beneficiarul real putea avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curier. Declarația privind beneficiarul real poate fi și în formă autentică, certificată de avocat sau dată la oficiul registrului comerțului.

4.Legea nr. 108 din 3 iulie 2020 publicata în MOF nr. 588 din 6 iulie 2020 care a adus urmatoarele noutati:

  • exceptarea de la obligația depunerii declarației privind beneficiarii reali pentru:

a) regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat;

b) persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali. La aceste persoane, în lipsa depunerii declarației privind beneficiarul real, Oficiul Național al Registrului Comerțului este obligat să completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societăților pe baza documentelor care însoțesc cererea de înmatriculare sau pe baza evidențelor deținute în cazul societăților deja înmatriculate.

In termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a acestei legi, societățile înregistrate până la data intrării în vigoare a acesteia, în registrul comerțului, cu excepția celor exceptate – prezentate anterior la lit a) si b) , depun, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăților, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, o declarație privind datele de identificare ale beneficiarilor reali.

  • Eliminarea obligatiei de depunere a declaratiei la 15 zile de la depunerea situatiilor financiare:

Pentru cei care au in continuare obligatia depunerii , declaratia se va depune ulterior inmatricularii doar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

Articole similare

Comentariul tau aici