Legea 210 pentru aprobarea OUG 92/2020 cu modificari

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspnadirea coronavirusului SARS-CoV2 a fost promulgata.

Noua lege vine cu introducerea unui nou articol:

„Art. XII. – La articolul 4 alineatul (1) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de
informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr. 164/2020, cu modificările ulterioare, după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c1), cu următorul cuprins:

«c1) în situaţia în care, în bugetele prevăzute la art.3 lit.c), rămân sume
nealocate din cauza unor limitări obiective, sumele rămase vor fi redistribuite
către celelalte staţii care nu au atins aceste limitări, exclusiv prin mecanismul
enunţat la lit. c). Redistribuirea se va aplica repetat până la atingerea limitelor
respective sau până la consumarea bugetului alocat campaniei.»”

Articole similare

Comentariul tau aici