Legea pentru aprobarea OUG 38/2020 privind utilizarea inscrisurilor in forma electronica in institutii publice

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor se regaseste proiectul Legii pentru aprobarea OUG 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice.

OUG 38 din 30 martie 2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice a fost publicata in MOF in 7 aprilie 2020 si a reglementat cadrul general pentru utilizarea la nivelul autorităților și instituțiilor publice a semnăturii electronice și a documentelor electronice.

Am scris de aceasta oug aici : OUG 38/2020 pentru utilizarea semnaturii electronice in relatia cu autoritatile publice

Modificarile care se propun a fi aduse Ordonantei 38/2020 sunt:

  • eliminarea prevederii ca ordonanță de urgență nu se aplică autorităților publice prevăzute în Constituția României, republicată, în titlul III, capitolul I, II și VI.
  • se introduce prevederea ca procedura legislativa la nivelul Parlamentului se poate realiza si prin mijloace electronice. Proiectele de lege, propunerile legislative, expunerile de motive precum si orice documente emise in format electronic in cadrul procedurii legislative parlamentare vor fi semnate cu semnatura electronica calificata si vor avea forta juridica a inscrisurilor autentice.
  • OUG stabilea ca utoritățile și instituțiile publice stabilesc tipul de semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea de către persoanele fizice sau juridice a unui serviciu disponibil online prestat de respectivele autorități, cu respectarea dispozițiilor Regulamentului nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.  În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, autoritățile și instituțiile publice emit actele administrative necesare punerii în aplicare a acestei dispozitii. Prin proiectul de lege se propune o amenda de 20% din salariul minim brut pe zi de intarziere in sarcina conducatorului entitatii care nu respecta acest termen.
  • Prin lege se prevede obligatia ca in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a OUG, autoritatile sa aiba functionale portalurile in vederea primirii documentelor electronice.
  • Legea mai prevede sanctiuni in cazul nerespectarii termenelor care se vor aplica de catre Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei.


Articole similare

Comentariul tau aici