Mod de calcul impozit pe micro

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Cota de impozit pe micro poate sa fie de 1% pentru societatile care au cel putin un angajat sau 3% pentru societatile care nu au angajati.

COMANDA LUCRAREA “MONOGRAFII CONTABILE”

Termenul de angajat se refera la o persoana care detine contract individual de munca la societatea respectiva cu norma intreaga de 8h/zi. In cazul contractelor individuale de munca cu timp partial, se vor insuma fractiunile de norma, astfel incat sa reprezinte echivalentul unei norme intregi.

Formula de calcul:

Impozit micro = cota de impozit * baza impozabila

Potrivit art. 53 din Codul fiscal, baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad:

 • veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
 • veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuție;
 • veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale;
 • veniturile din subvenții;
 • veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite în perioada în care persoana juridică română era supusă impozitului pe veniturile microîntreprinderilor;
 • veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi și/sau penalități de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
 • veniturile realizate din despăgubiri, de la societățile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
 • veniturile din diferențe de curs valutar;
 • veniturile financiare aferente creanțelor și datoriilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora;
 • valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării, înregistrate în contul “709”, potrivit reglementărilor contabile aplicabile;
 • veniturile aferente titlurilor de plată obținute de persoanele îndreptățite, potrivit legii, titulari inițiali aflați în evidența Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor sau moștenitorii legali ai acestora;
 • despăgubirile primite în baza hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului;
 • veniturile obținute dintr-un stat străin cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri, dacă acestea au fost impozitate în statul străin.

Pe de alta parte, pentru determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, la baza impozabilă determinată se adaugă următoarele:

 • valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturarii, inregistrate in contul “609”, potrivit reglementarilor contabile aplicabile;
 • in trimestrul IV sau in ultimul trimestru al perioadei impozabile, in cazul contribuabililor care iși inceteaza existenta, diferenta favorabila dintre veniturile din diferente de curs valutar/veniturile financiare aferente creantelor și datoriilor cu decontare in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora, și cheltuielile din diferente de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, inregistrate cumulat de la inceputul anului;
 • rezervele, cu exceptia celor reprezentand facilitati fiscale, reduse sau anulate, reprezentand rezerva legala, rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care au fost deduse la calculul profitului impozabil și nu au fost impozitate in perioada in care microintreprinderile au fost și platitoare de impozit pe profit, indiferent daca reducerea sau anularea este datorata modificarii destinatiei rezervei, distribuirii acesteia catre participanti sub orice forma, lichidarii, divizarii, fuziunii contribuabilului sau oricarui alt motiv;
 • rezervele reprezentand facilitati fiscale, constituite in perioada in care microintreprinderile au fost și platitoare de impozit pe profit, care sunt utilizate pentru majorarea capitalului social, pentru distribuire catre participanti sub orice forma, pentru acoperirea pierderilor sau pentru oricare alt motiv. In situatia in care rezervele fiscale sunt mentinute pana la lichidare, acestea nu sunt luate in calcul pentru determinarea bazei impozabile ca urmare a lichidarii.

Nu uita!

Daca s-a achizitionat casa de marcat cu jurnal electronic, atunci valoarea de achizitie a acesteia se va deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care a fost pusa in functiune.

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

COMANDA LUCRAREA “MONOGRAFII CONTABILE”

Articole similare

Comentariul tau aici