Modificarea legii contabilitatii legea 121/2015 publicata in 2 iunie 2015

Recapitulam mai jos modificarile aduse in prima jumatate a anului 2015 la legea contabilitatii.

Astfel, in Monitorul Oficial nr. 382/02.06.2015 a fost publicata legea 121 pentru aprobarea oug 79/2014 pentru modificarea si completarea legii contabilitatii.

Prin lege se aproba OUG 79/2014 cu 4 mici modificari/completari, pe care le-am prezentat mai jos:

1. Se modifica paragraful 5 al art 1 alin  (1) care anterior prevedea ca persoanele fizice care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri au obligaţia să conducă evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă simplă sau, la opţiunea acestora, pe baza regulilor contabilităţii în partidă dublă, potrivit reglementărilor contabile emise în acest sens, cu excepţia situaţiei în care în legislaţia fiscală se prevede altfel.

Acest paragraf a fost reformulat astfel :

Persoanele fizice care realizeaza activitati producatoare de venit , definite de codul fiscal, si ale caror venituri sunt determinate in sistem real, au obligatia sa conduca evidenta contabila pe baza regulilor contabilitatii in partida simpla sau, la optiunea acestora, pe baza regulilor contabilitatii in partida dubla, potrivit reglementarilor contabile emise in acest sens, cu exceptia situatiei in care legislatia fiscala prevede astfel.

Concluzia : se defineste mai clar persoana fizica care poate aplica regulile contabilitatii in partida simpla  (cea care obtine venituri in sistem real) si care prin optiune pot alege sa tina contabilitatea in partida dubla.

2.Art 1 pct 5 alin 2 al art 10 se modifica astfel :

Vechea prevedere :

Contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare. Prin persoană împuternicită să îndeplinească funcţia de director economic sau contabil-şef se înţelege o persoană angajată potrivit legii şi care are atribuţii privind conducerea contabilităţii entităţii.

Noua prevedere

Contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare. Prin persoană împuternicită să îndeplinească funcţia de director economic sau contabil-şef se înţelege o persoană angajată potrivit legii care are studii economice superioare şi care are atribuţii privind conducerea contabilităţii entităţii.

Noutatea este legata de definirea persoanei imputernicite, la care se precizeaza acum  in plus ca trebuie sa aiba studii superioare economice.

3.Art 1 pct 11 alin 3 art 29 se modifica astfel :

Vechea prevedere

Dacă situaţiile financiare anuale ale societăţii-mamă sunt prezentate în vederea aprobării odată cu situaţiile financiare anuale consolidate, iar societatea-mamă are obligaţia de auditare, cele două rapoarte de audit pot fi prezentate sub forma unui singur raport.

Noua prevedere

Dacă situaţiile financiare anuale ale societăţii-mamă sunt prezentate în vederea aprobării odată cu situaţiile financiare anuale consolidate, societatea mama poate prezenta un singur raport de audit asupra asupra situatiilor financiare anuale depuse , in cazul in care societatea mama are obligatia de auditare.

4.Art 1 pct 14 alin 3 art 33 se modifica:

Vechea prevedere

Atunci când societatea are obligaţia să întocmească un raport consolidat al administratorilor, pe lângă raportul administratorilor întocmit pentru situaţiile financiare anuale ale societăţii-mamă, cele două rapoarte pot fi prezentate sub forma unui singur raport.

Noua prevedere :

Atunci cand societatea mama are obligatia sa intocmeasca si sa depuna  si situatii financiare anuale consolidate , raportul administratorilor poate fi prezentat sub forma unui singur raport.

S-ar putea sa te intereseze si :

Cine poate tine contabilitatea din 2015

Modificarea reglementarilor contabile (O 1802/2014) in 12.10.201

Exemple de politici contabile –Ordinul 1802/2014

Articole similare

One Thought to “Modificarea legii contabilitatii legea 121/2015 publicata in 2 iunie 2015”

  1. dragos

    Intrebare, nu vreau sa fiu “tendentios” la adresa colegilor economisti dar care au terminat alte profiluri economice…marketing, management…nu se specifica tipul de “studii superioare economice” si aici e o intreaga…discutie…logic fiind vorba de “organizarea contabilitatii” deductia ar fi ca studiile superioare economice trebuie sa se refere la contabilitate ca si element de baza…pantru ca la multe sectii economice, contabilitatea se studiaza doar 1 semestru/1 an…

Comentariul tau aici