Modificari aduse de Codul fiscal in domeniul impozitului pe veniturile microintreprinderilor-DGRFP Galati

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Comunicat DGFRP Galati

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila aduce în atenţia contribuabililor câteva din prevederile O.G. nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal, cu referire la microîntreprinderi, valabile de la data de 1 ianuarie 2023.
Microîntreprinderea este definită ca fiind persoana juridică română care la data de 31 decembrie 2022 va îndeplini şi următoarele condiţii (sunt precizate doar ce le noi introduse de actul normativ menţionat anterior) :

  • să realizeze venituri care să nu depăşeaşcă echivalentul în lei a 500.000 euro;
  • să realizeze venituri altele decât cele din consultanţă şi/sau management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;
  • să aibă cel puţin un salariat;
  • să aibă asociaţi/acţionari care deţin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.

Persoanele juridice care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN care aplicau impozitul specific unor activităţi reglementat de Legea nr. 170/2016 (HoReCa) pot opta, pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, dacă întrunesc condiţiile precizate anterior, dacă nu, vor aplica impozitul pe profit.
Nu intră sub incidenţa Titlului III – “Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor” din Codul fiscal, următoarele persoane juridice române:
► persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniul bancar;
► persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv cea care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;
► persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc;
► persoana juridică română care desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale.
Cota unică de impozit pe veniturile microîntreprinderilor este de 1%.

Articole similare

Comentariul tau aici