Modificari in privinta vanzarilor de soldare, notificarea primariei – proiect de modificare a OUG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Pe agenda sedintei Guvernului din 27.11.2020 s-a aflat un proiect de lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

Modificarile vizate sunt:

1.Se modifica art. 23 care in prezent arata ca vânzările de soldare se pot efectua numai în cursul a două perioade pe an, cu o durată maximă de câte 45 de zile fiecare, cu condiția ca produsele propuse pentru soldare să fie achitate furnizorului de către comerciant cu cel puțin 30 de zile înaintea datei de debut a perioadei de vânzări de soldare și oferite spre vânzare în mod obișnuit înaintea acestei date.

Practic se elimina obligatia de achitare a produselor , versiunea propusa a articolului fiind:
,,Art. 23 – Vânzările de soldare se pot efectua numai în cursul a două perioade pe an, cu o durată maximă de câte 45 de zile fiecare, cu condiţia ca produsele propuse pentru soldare să fie oferite spre vânzare în mod obişnuit înaintea acestei date.”

2.Se aborga prevederea ca stocul de produse propus pentru soldare trebuie să fie constituit în prealabil în structura de vânzare respectivă, în spațiile de vânzare și depozitele structurii de vânzare, precum și, după caz, în unul sau mai multe depozite ale comerciantului, cu cel puțin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare, și nu va fi reînnoit după constituire sau în cursul vânzărilor de soldare.

3.Se aborga prevederea ca documentele legale justificative care atestă că stocul de produse propus pentru soldare a fost constituit cu cel puțin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare și achitat cu cel puțin 30 de zile înainte de această dată vor fi păstrate pentru a putea fi prezentate, ori de câte ori este nevoie, organelor de control abilitate. Dovada achitării contravalorii produselor supuse vânzării de soldare rezultă din examinarea actelor contabile.

4.Se abroga prevederea potrivit careia comercianții au obligația să notifice la primăria în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea perioada în care efectuează vânzările de soldare cu cel puțin 15 zile înainte de începerea operațiunilor.

Articole similare

Comentariul tau aici