Modificari la Legea societatilor comerciale-2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Un amplu proiect de modificare a legislatiei fiscale a fost publicat de Ministerul de Finante in 19.09.2023.

Urmatoarele masuri sunt prevazute a intra in vigoare in termen de 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial.

Pe scurt, se propune prelungirea termenului de transmitere către Agenția Nationala de Administrare Fiscala a listelor pentru care ONRC urmează să formuleze acțiuni de dizolvare/radiere de la 15 zile la 45 zile calendaristice.

In prezent prevederile art. 237 alin. (2) si (9) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, reglementează faptul că Oficiul Național al Registrului Comerțului afisează în Buletinul electronic al registrului comerțului, cu cel puțin 15 zile calendaristice înaintea pronunțării actiunii de dizolvare sau radiere, lista societăților pentru care urmează să se formuleze acțiuni în acest sens. Acest termen este considerat extrem de scurt, astfel încat organele fiscale din subordinea ANAF, nu au timpul necesar în vederea formulării opoziției la hotărârile judecătorești prin care se pronunță dizolvarea ori radierea societăților.
Pe de altă parte, textul actual nu reglementează ce se întâmplă în situația în care societățile pentru care trebuie să se pronunțe dizolvarea sau radierea, înregistrează obligații bugetare restante sau dacă pentru sunt acțiuni de con-trol fiscal în desfășurare

Detaliat, propunerile punctuale sunt:

Lista societăților pentru care Oficiul Național al Registrului Comerțului urmează să formuleze acțiuni de dizolvare se afișează în Buletinul electronic al registrului comerțului, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte, și se transmite Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

În situația societăților pentru care urmează să se formuleze acțiuni de dizolvare potrivit art. 227, alin. (1), lit. b) și d), lista se afișează în Buletinul electronic al registrului comerțului, cu cel puțin 45 zile calendaristice înainte, și se transmite Agenției Naționale de Administrare Fiscală. În termen de 45 zile calendaristice de la data primirii listei, Agenția Națională de Administrare Fiscală comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, societățile cuprinse în listă care înregistrează obligații bugetare restante și/sau la care este în curs de desfășurare o acțiune de control fiscal, cazuri în care nu se pronunță dizolvarea acestora, până la stingerea obligațiilor bugetare restante, după caz, respectiv până la finalizarea acțiunii de control fiscal.

Lista societăţilor pentru care Oficiul Naţional al Registrului Comerţului urmează să formuleze acţiuni de radiere, potrivit prevederilor alin. (8), se afişează în Buletinul electronic al registrului comerţului cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte şi se transmite Ministerului Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

În situația societăților pentru care urmează să se formuleze acțiuni de radiere ca urmare a acțiunilor de dizolvare formulate potrivit art. 227, alin. (1), lit. b) și d), lista se afișează în Buletinul electronic al registrului comerțului, cu cel puțin 45 zile calendaristice înainte, și se transmite Agenției Naționale de Administrare Fiscală. În termen de 45 zile calendaristice de la data primirii listei, Agenția Națională de Administrare Fiscală comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, societățile cuprinse în listă care înregistrează obligații bugetare restante și/sau la care este în curs de desfășurare o acțiune de control fiscal, cazuri în care nu se pronunță radierea acestora, până la .stingerea obligațiilor bugetare restante, după caz, respectiv până la finalizarea acțiunii de control fiscal.

Articole similare

Comentariul tau aici