Modificari la Ordinul de plata multiplu electronic (OPME)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

DGRFP Galati, 21 septembrie 2023

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor că prin OMFP nr 2538/2023 au fost aduse modificări şi completări la Normele metodologice privind utilizarea şi completarea Ordinului de plată multiplu electronic în sensul :
Pentru obligaţiile fiscale/bugetare care se achita către bugetele componente ale bugetului general consolidat în conturile de venituri bugetare, în conturile unice sau în conturile de disponibil în care Agenţia Naţională de Administrare Fiscala încasează/recuperează obligaţii fiscale/bugetare, cu excepţia celor prevăzute la pct. 5 si 6, se înscrie: «bugetul general consolidat».
Prin sintagma «încasează/recuperează» se înţelege stingerea obligaţiilor fiscale/bugetare prin plata voluntara, compensare, executare silita si prin alte modalităţi prevăzute expres de lege;
Pentru obligaţiile de plată către instituţii publice, respectiv pentru plăţi solicitate de instituţii publice in conformitate cu prevederile legale in vigoare, altele decât cele de mai sus, se înscrie denumirea instituției publice beneficiare.
Pentru accizele care se plătesc de către cumpărător în numele furnizorului, înainte de livrarea efectiva a produselor accizabile, se înscrie denumirea furnizorului înregistrat ca plătitor de accize.
La codul de identificare fiscală al contribuabilului în cazul impozitului pe venitul din salarii datorat de sediile secundare se înscrie codul de identificare fiscală al sediului secundar.


La plățile din conturile deschise la Trezoreria Statului pentru alte destinații se va completa:

  • denumirea beneficiarului sumei;
  • codul de identificare fiscală al beneficiarului sumei, persoană juridică, in situaţia în care beneficiarul sumei este înregistrat fiscal în Romania;
  • codul numeric personal, în situaţia plaţilor către conturi deschise la Trezoreria Statului;
  • codul de identificare fiscală al centralei instituţiei de credit din Romania la care beneficiarul sumei îţi are deschis contul sau codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului (8609468), în situaţia in care beneficiarul sumei nu este înregistrat fiscal în Romania;
  • codul numeric personal sau codul de identificare fiscală al centralei instituţiei de credit din Romania la care beneficiarul sumei îşi are deschis contul potrivit deciziei plătitorului, în cazul in care plata se efectuează din conturi deschise la unităţile Trezoreriei Statului către persoane fizice in conturi bancare;

În spaţiul marcat «Cod IBAN beneficiar» se înscrie codul IBAN aferent contului de venituri/cheltuieli bugetare sau contului de disponibil, după caz, în care se achită suma, deschis la unităţile Trezoreriei Statului sau codul IBAN al contului beneficiarului sumei, deschis la instituţia de credit”.


Rubrica «Reprezentând» se completează după cum urmează:

  • pentru sumele reprezentând venituri bugetare se înscrie denumirea obligaţiei bugetare achitate pentru sumele destinate bugetului general consolidat, se va înscrie «bugetul general consolidat», precum si orice alte informaţii pe care plătitorul le
  • consideră relevante;
  • în cazul celorlalte categorii de sume care se achita se înscrie natura economică a plaţii efectuate;
  • în cazul plaţilor către beneficiari care nu sunt înregistraţi fiscal in Romania se pot înscrie şi alte informaţii relevante (de exemplu, codul de identificare fiscala al acestora din tara in care sunt înregistraţi fiscal).

Reamintim că Ordinul de plata multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat pentru a efectua plați online.
Ordinul de plata multiplu electronic (OPME)- formular F1129- poate fi utilizat de către instituţiile publice care sunt înregistrate in Registrul entităţilor publice şi de către operatorii economici şi alte entităţi decât instituţii publice pentru efectuarea de plaţi din conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului prin care îşi desfăşoară activitatea proprie.
Formularul F1129 se depune on-line prin Sistemul National de raportare FOREXEBUG de către instituţiile publice şi, respectiv, prin portalul e-guvernare.ro de către operatorii economici si alte entitatea decât instituţii publice.
Recipisele aferente depunerii şi validării/respingerii OMPE, pentru operatorii economici şi alte entităţi decât instituţii publice, se vizualizează prin Spaţiul Privat Virtual (SPV) la secţiunea “Mesaje”.


Baza legală : OMFP nr.2538/2023 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) si a ordinului de plata multiplu electronic (OPME),aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 publicat în Monitorul Oficial al României partea I nr. 830/14.09.2023.

Articole similare

Comentariul tau aici