Monografie – rezerve, impozit, repartizare dividende

O societate comerciala are un capital social de 2.000 lei si rezerve legale constituite pana la aceasta data de 150 lei.

In cursul anului X se obtin venituri de 100.000 lei si se inregistreaza cheltuieli de 80.000 lei.

Cheltuielile nedeductibile au fost in suma de 5.000 lei.

Profitul ramas dupa repartizari se distribuie sub forma de dividende in exercitiul X+1 , dupa aprobarea situatiilor financiare.

Care sunt inregistrarile contabile de sfarsit de an ?

In exercitiul X se inregistreaza :

• Completarea rezervei legale, pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris şi vărsat :

1/5 din capitalul social = 1/5 * 2.000 lei = 400 lei

Nivelul actual al rezervei este de 150 lei.

Rezerva legala maxima deductibila care se poate constitui in anul X = 5% * (100.000-80.000+5.000) lei = 1.250 lei

Prin urmare, rezerva legala se poate completa in cursul anului X cu 250 lei, pana la nivelul de 400 lei.

Nota contabila :

129 Repartizarea profitului = 1061 Rezerve legale  250 lei

• Inregistarea impozitului pe profit :

Impozit pe profit = (venituri – cheltuieli + cheltuieli nedeductibile- rezerva legala )*16% = (100.000 – 80.000 +5.000- 250)*16% = 3.960 lei

Conform art. 22 din Codul fiscal :

„a) rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris şi vărsat sau din patrimoniu, după caz, potrivit legilor de organizare şi funcţionare.”

691 Cheltuieli cu impozitul pe profit = 4411 Impozit pe profit             3.960 lei

• Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli :

121 Profit sau pierdere =                   %                                              83.960

                                                Conturi de cheltuieli                            80.000

                                                 Cheltuiala cu impozitul pe profit        3.960

Conturi de venituri     =             121 Profit sau pierdere                 100.000

In exercitiul financiar X+1 :

• Inchiderea conturilor 121 si 129

121 Profit sau pierdere =                     %                                        16.040

                                                 129 Repartizarea profitului                250

                                                 1171 Rezultat reportat                      15.790

• Repartizarea dividendelor :

1171    Rezultat reportat              =         457 Dividende de plata                   15.790

• Retinerea impozitului pe dividende : 16% * 15.790 =2.526

457 Dividende de plata         =             446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate                     2.526

Articole similare

Comentariul tau aici