Neimpozitarea profitului reinvestit -proiect ANAF 08.05.2014

Ministerul Finanţelor Publice a pus în dezbatere publică pe site-ul ministerului, la rubrica Transparenţă decizională, Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004.

Acest proiect de act normativ propune clarificări ale modului de aplicare a reglementărilor din Codul fiscal privind neimpozitarea profitului reinvestit şi clarifică modul de determinare a bazei impozabile a impozitului pe construcţii.

Proiectul conţine exemple de calcul.

Exemplul I – calculul scutirii de impozit pentru profitul reinvestit de către contribuabilii care aplică sistemul trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit
Societatea A achiziţionează şi pune în funcţiune în luna octombrie 2014 un echipament tehnologic în valoare de 70.000 lei. Profitul contabil brut aferent perioadei 1 ianuarie – 31 decembrie 2014 este 500.000 lei, din care profitul contabil brut aferent perioadei 1 iulie – 31 decembrie 2014 este 200.000 lei.
La sfârşitul trimestrului IV 2014 societatea comercială înregistrează un profit impozabil în sumă de 600.000 lei. Impozitul pe profit datorat cumulat la sfârşitul trimestrului III este 50.000 lei.
Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului investit şi a impozitului pe profit datorat după aplicarea facilităţii, se parcurg următoarele etape:
– se calculează impozitul pe profit aferent trimestrului IV al anului 2014:
600.000 x 16% = 96.000 lei
96.000 – 50.000 = 46.000 lei;
– se calculează impozitul pe profit aferent profitului investit: având în vedere faptul că profitul contabil aferent perioadei 1 iulie – 31 decembrie 2014 în sumă de 200.000 lei acoperă investiţia realizată, impozitul pe profit scutit este:
70.000 x 16% = 11.200 lei; impozit pe profit scutit = 11.200 lei;
– se calculează impozitul pe profit datorat după aplicarea facilităţii:
46.000 – 11.200 = 34.800 lei;
– repartizarea la rezerve a sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit, mai puţin partea aferentă rezervei legale:
a) determinarea sumei aferente rezervei legale, dacă contribuabilul are obligaţia constituirii potrivit legii. Presupunem, în acest caz, faptul că, societatea A repartizează 5% din profitul contabil pentru constituirea rezervei legale:
70.000 x 5% = 3.500 lei
b) determinarea sumei profitului scutit care va fi repartizat la rezerve:
70.000 – 3.500 = 66.500 lei
Valoarea fiscală a echipamentului tehnologic este 70.000 lei care se amortizează linear sau degresiv potrivit art. 24 din Codul fiscal. Pentru acest echipament tehnologic contribuabilul nu poate opta pentru amortizarea accelerată.

Exemplul II – calculul scutirii de impozit pentru profitul reinvestit de către contribuabilii care aplică sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit
La sfârşitul anului 2015 o societate comercială înregistrează un profit impozabil în sumă de 2.500.000 lei. Profitul contabil brut aferent anului 2015 este de 1.900.000 lei. Societatea achiziţionează şi pune în funcţiune în luna martie 2015 un echipament tehnologic în valoare de 70.000 lei, în luna iulie un echipament tehnologic în valoare de 110.000 lei şi în luna octombrie un echipament tehnologic în valoare de 90.000 lei.
Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului investit şi a impozitului pe profit datorat după aplicarea facilităţii, se parcurg următoarele etape:
– se calculează impozitul pe profit aferent anului 2015:
2.500.000 x 16% = 400.000 lei;
– se determină valoarea totală a investiţiilor realizate în echipamente tehnologice:
70.000 + 110.000 + 90.000 = 270.000 lei;
– având în vedere faptul că profitul contabil brut acoperă investiţiile realizate, impozitul pe profit aferent profitului investit este:
270.000 x 16% = 43.200 lei;
– se calculează impozitul pe profit datorat după aplicarea facilităţii:
400.000 – 43.200 = 356.800 lei;
– repartizarea la rezerve a sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit, mai puţin partea aferentă rezervei legale. Presupunem, în acest caz, faptul că, societatea repartizează 5% din profitul contabil pentru constituirea rezervei legale:
a) determinarea sumei aferente rezervei legale, dacă contribuabilul are obligaţia constituirii potrivit legii:
270.000 x 5% = 13.500 lei
b) determinarea sumei profitului scutit care va fi repartizat la rezerve:
270.000 – 13.500 = 256.500 lei
Valoarea fiscală a echipamentelor tehnologice respective se amortizează linear sau degresiv potrivit art. 24 din Codul fiscal. Pentru aceste echipamente tehnologice contribuabilul nu poate opta pentru amortizarea accelerată.

În ceea ce priveşte impozitul pe construcţii, se propun clarificări luând în considerare situaţiile de aplicare a impozitului pe clădiri, întrucât impozitul pe construcţii nu se aplică clădirilor pentru care se datorează impozit pe clădiri. De asemenea, se aduc clarificări pentru construcţiile care sunt reflectate în afara bilanţului.

Tot în acest proiect se regăsesc propuneri de modificări ale normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal care vizează condiţiile de autorizare a antrepozitelor fiscale care livrează combustibili în regim de scutire de acciză pentru nave şi aeronave.

De asemenea, se aduc unele clarificări privind posibilitatea marcării şi colorării motorinei care este scutită de la plata accizei, carburant utilizat pentru alimentarea navelor în alt stat membru sau în afara UE.

Proiectul poate fi descarcat aici.

Articole similare

Comentariul tau aici