Noile instructiuni de completare a numarului de evidenta a platii -O2201/2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

O nr. 2201/2019 privind modificarea anexei la O nr. 3.607/2016 pentru aprobarea a Instrucțiunilor de completare a numărului de evidență a plății a fost publicat in MOF din 23.08.2019.

Prevederi:

Anexa la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.607/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor de completare a numărului de evidență a plății, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.023 din 20 decembrie 2016, se modifică după cum urmează:

1.Punctul 1.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

” 1.1. Cod document fiscal – se completează în funcție de tipul documentului, cu următoarele valori:

20 decizie de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală;

22 proces-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii;

24 decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii;

26 decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule;

27 decizie de amânare la plată a obligațiilor fiscale, emisă în temeiul prevederilor art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale, aprobată prin Legea nr. 267/2013.”

2.Punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

Prin excepție de la pct. 1, pentru realizarea sumelor ca urmare a înființării popririi potrivit prevederilor art. 2 lit. e) din ordin, numărul de evidență al plății are 23 de caractere numerice, a cărui structură este stabilită de către organul fiscal central.

2.1. Numărul de evidență a plății prevăzut la pct. 2 este generat prin programele informatice prin care sunt gestionate creanțele, odată cu transmiterea actelor de executare către entitățile prevăzute la art. 2 lit. e) din ordin.

2.2. Numărul de evidență a plății prevăzut la pct. 2 se înscrie în documentele de plată întocmite de către entitățile prevăzute la art. 2 lit. e) din ordin, pentru plata obligațiilor înscrise în actele de executare comunicate acestora.”

3.Punctul 7 al anexei A la instrucțiuni se abrogă.

Articole similare

Comentariul tau aici