Nou! S-a publicat modelul notificarii care se depune la Oficiul pentru prevenirea spalarii banilor de anumite persoane

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 523 din 27.05.2022 s-a publicat Ordinul 145 al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea formei și conținutului notificării prevăzute la art. 302 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Art. 30.2 din Legea nr. 129/2019 prevede ca anumite categorii de entități raportoare au obligația de a notifica Oficiul, exclusiv electronic, cu privire la începerea, suspendarea sau încetarea activității care intră sub incidența prezentei legi, în termen de 15 zile de la data începerii, suspendării sau încetării acestei activități.

Aceste persoane sunt:

  • furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii;
  • furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare;
  • furnizorii de portofele digitale.
  • agenții și dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acționează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult;
  • alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele.
  • persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult;
  • persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult.

Notificarea se depune exclusiv electronic, prin intermediul platformei notificari.onpcsb.ro.

În vederea transmiterii notificării, entitățile raportoare încarcă în platformă următoarele informații:
a) datele de identificare;
b) datele de contact;
c) datele de identificare ale entității-mamă, dacă este cazul;
d) tipul notificării — începerea, suspendarea, încetarea activității sau în desfășurarea activității;
e) activitățile pentru care se face notificarea;
f) data la care începe, se suspendă sau încetează activitatea sau data de la care este în desfășurare activitatea.

Modelul este prezentat mai jos:

Articole similare

Comentariul tau aici