Noua declaratie 700-la ce se foloseste, instructiuni de completare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Declaraţia pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal conform cu OPANAF nr. 1699/ 25.10.2021.

Declaratia 700 contine urmatoarele sectiuni :

SECȚIUNEA A – Date privind înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal
SECȚIUNEA B – Date privind înregistrarea în scopuri de TVA și vectorul fiscal privind TVA
SUBSECȚIUNEA I – Înregistrarea în scopuri de TVA
SUBSECȚIUNEA II – Mențiuni privind schimbarea/menținerea perioadei fiscale
SUBSECȚIUNEA III – Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (locul livrării pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanța și locul prestării, către persoane neimpozabile, a serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, sau a serviciilor furnizate pe cale electronică)
SUBSECȚIUNEA IV – Notificare privind sistemul TVA la încasare
SUBSECȚIUNEA V – Notificare privind regimul special pentru agricultori
SUBSECȚIUNEA VI – Înregistrarea în scopuri de TVA sau mențiuni în cazul altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri, conform art. 317 din Codul fiscal
SUBSECȚIUNEA VII – Înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal
SUBSECȚIUNEA VIII – Anularea înregistrării în scopuri de TVA și scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA
SECȚIUNEA C – Date privind vectorul fiscal pentru impozitele directe datorate
SECȚIUNEA D – Date privind vectorul fiscal pentru angajatori sau asimilați acestora
SECȚIUNEA E – Date privind vectorul fiscal pentru alți plătitori de venit
SECȚIUNEA F – Date privind vectorul fiscal pentru alte impozite și taxe datorate
SECȚIUNEA G – Date privind sediile secundare care nu au obligația înregistrării fiscale

Declarația se depune pentru:
– înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al contribuabililor, cu excepția cazului în care contribuabilii își modifică domiciliul sau sediul social care reprezintă și domiciliu fiscal, precum și cu excepția contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, care nominalizează, ulterior înregistrării fiscale, un alt sediu permanent desemnat;
– înregistrarea în vectorul fiscal a unor noi categorii de obligații fiscale sau modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise inițial în vectorul fiscal;
– modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit, de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit;
– exercitarea opțiunii de modificare a anului fiscal;
– declararea sediilor secundare care nu au obligația înregistrării fiscale;
– înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care solicită, ulterior înregistrării fiscale, înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Codul fiscal), cu modificările și completările ulterioare;
– efectuarea de mențiuni referitoare la vectorul fiscal privind TVA, ulterior înregistrării în scopuri de TVA;
– exercitarea opțiunii privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, cu privire la locul prestării, către persoane neimpozabile, a serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, sau a serviciilor furnizate pe cale electronică;
– efectuarea de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România;
– efectuarea de mențiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent;
– efectuarea de mențiuni privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare;
– efectuarea de mențiuni privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori;
– înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de tva sau mențiuni în cazul altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri, conform art. 317 din Codul fiscal;
– înregistrarea în scopuri de tva, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal;
– suspendarea temporară a uneia sau mai multor activități desfășurate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.
– radierea înregistrării fiscale a persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere;
– încetarea uneia sau mai multor activități desfășurate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Instructiunile de completare se regasesc AICI.

Articole similare

Comentariul tau aici