Noutati legislative 1-8 martie 2016

1.Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 588/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”– Rectificare (M. Of nr.156 din 1 martie 2016) click aici.

2.Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 825/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Decizie de reverificare” (M. Of. nr. 165 din 4 martie 2016) -click aici

3.1. Ordinul comun al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi ministrului finanţelor publice nr. 225/2016/4052/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprimministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sume-lor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile (M. Of. nr. 162 din 2 martie 2016) click.

Articole similare