Obligatii declarative iulie 2011

15 iulie

• Depunerea Situaţia livrărilor de ţigarete în luna .. anul .. pentru luna precendentă

Cine depune?

Antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse.

• Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă

 Cine depune?

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare

• Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă

Cine depune?

Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare

• Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă

Cine depune?

Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final.

(alcoolul etilic şi a produse alcoolice)

• Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă

Cine depune?

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile

• Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă

Cine depune?

Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final

• Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă

 Cine depune?

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii

• Depunerea situaţiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendentă

Cine depune?

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia

• Depunerea Declaraţiei privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut

Cine depune?

Micii producători de vinuri liniştite

• Depunerea Declaraţiei privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut

Cine depune?

Micul producător de vinuri aflat în cazul prevăzut la alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009, precum şi destinatarul din România prevăzut la alin. (25)

• Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Formular 390 VIES

Cine depune?

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

20 iulie

• Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent Formular 301 (format electronic)

Cine depune?

Persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile

25 iulie

• Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224

Cine depune?

Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România

• Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300

(format electronic)

Cine depune?

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F. Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz.

• Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic)

Cine depune?

Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune.

• Depunerea Declaraţiei privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise pe trimestrul precedent Formular 225.

Cine depune?

Contribuabilii care obţin venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

• Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic)

• lunar- contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.

OPANAF 101/2008

• trimestrial -contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.2

• semestrial- contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.3

• alte termene -contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

• Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedentă

Cine depune?

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ;

– Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului

• Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal Formular 208 , aferente semestrului precedent (format electronic)

Cine depune?

Notarii publici

• Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, aferente semestrului precedent Formular 394 (format electronic)

Cine depune?

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România pentru toate livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate pe teritoriul României, către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.

• Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent Formular 104

Cine depune?

Asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din C.F.

Articole similare

Comentariul tau aici