Ordinul 1.059/14.09.2021 privind componenta si functionarea Comisiei fiscale centrale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ordinul nr. 1.059 din 23 august 2021 privind componența și funcționarea Comisiei fiscale centrale din 14 septembrie 2021.


Articolul 1
Comisia fiscală centrală, denumită în continuare Comisia, este un organ colegial din cadrul Ministerului Finanțelor, denumit în continuare MF, abilitată să asigure, în temeiul art. 5 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, și al art. 6 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, aplicarea unitară a legislației fiscale și procedural-fiscale.
Articolul 2
(1) Comisia fiscală centrală are responsabilități de emitere a deciziilor cu privire la aplicarea dispozițiilor Codului fiscal, Codului de procedură fiscală, legislației subsecvente acestora, precum și a legislației a cărei aplicare intră în sfera de competență a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF.
(2) Comisia adoptă soluții fiscale prin emiterea de decizii în situația în care:
a) există opinii contrare formulate de către două sau mai multe structuri din cadrul MF sau de către o structură din cadrul MF și de către o structură din cadrul aparatului central al ANAF cu privire la interpretarea prevederilor Codului fiscal, Codului de procedură fiscală, a legislației subsecvente acestora, precum și a legislației a cărei aplicare intră în sfera de competență a ANAF, denumită în continuare legislație fiscală și procedural-fiscală;
b) există aplicare neunitară a legislației prevăzute la lit. a) de către organele fiscale competente;
c) există conflict de competență între organul fiscal central și o instituție publică ce administrează creanțe fiscale, astfel cum se prevede la art. 41 alin. (5) din Codul de procedură fiscală;
d) există conflict de competență între organele fiscale locale sau între organul fiscal central și un organ fiscal local, astfel cum se prevede la art. 43 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, în cazul în care acesta nu se poate soluționa pe cale amiabilă.
Articolul 3
(1) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei fiscale centrale, prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Comisia fiscală centrală are componența prevăzută în anexa nr. 2.
(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 5
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.733/2018 privind componența și funcționarea Comisiei fiscale centrale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.082 din 20 decembrie 2018.

Ordinul complet este AICI.

Articole similare

Comentariul tau aici