Ordinul nr. 1975/2019 privind sigiliile utilizate in cadrul activitatii Directiei antifrauda

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF nr. 674/13.08.2019 a fost publicat O 1975/2019 privind sigiliile utilizate in cadrul Directiei antifrauda.

Prevederi

Art. 1. – (1) În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală utilizează sigilii metalice de unică folosință, personalizate și înseriate.

(2) Modelul sigiliului este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – (1) Eliberarea și utilizarea sigiliilor se consemnează într-o evidență specială condusă la nivelul Direcției generale antifraudă fiscală.

(2) Pierderea sau furtul sigiliului se publică în presă în termen de 48 de ore de la data constatării evenimentului.

Art. 3. – (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.449/2013 privind sigiliile aplicate în cadrul activității Direcției Generale Antifraudă Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 5 noiembrie 2013.

(2) Sigiliile emise potrivit prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.449/2013 privind sigiliile aplicate în cadrul activității Direcției Generale Antifraudă Fiscală sunt utilizate până la epuizarea stocului existent la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 4. – Direcția generală antifraudă fiscală, Direcția generală de investiții, achiziții publice și servicii interne, Direcția generală de buget și contabilitate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Caracteristicile sigiliului:

1. pe față – DIRECȚIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ/XXXXXX – numărul sigiliului;

2. pe verso – ROMÂNIA/sigla Direcției generale antifraudă fiscală, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare.

Articole similare

Comentariul tau aici