Ordonanta prin care se elimina fisa postului la firmele mici a fost respinsa prin Lege

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In 14.09.2022 a fost trimisa Presedintele României pentru promulgare o lege prin care se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37 din 5 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Ordonanta 37 prevedea eliminarea obligatiei fisei postului la intreprinderile mici,

Redam mai jos textul complet al ordonantei respinsa:

 1. La articolul 17, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (4) Elementele din informarea prevăzută la alin. (3) trebuie să se regăsească și în conținutul contractului individual de muncă, cu excepția fișei postului pentru salariații microîntreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, pentru care specificarea atribuțiilor postului se poate face verbal.
 2. La articolul 17, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
  (4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4), la solicitarea scrisă a salariatului, angajatorul este obligat să îi comunice în scris fișa postului cu specificarea atribuțiilor postului.
 3. La articolul 119, alineatul (2) se modifică și va avea cu următorul cuprins:
  (2) Pentru salariații mobili, salariații care desfășoară muncă la domiciliu și salariații microîntreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, angajatorul ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condițiile stabilite cu salariații prin acord scris, în funcție de activitatea specifică desfășurată de către aceștia.
 4. Articolul 241 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Articolul 241
  Regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu excepția microîntreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, după caz.

Articole similare

Comentariul tau aici