Organisme profesionale contabile la nivel national si international

 

The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) – este organismul global pentru profesioniștii contabili. Detine o rețea globală de neegalat de membri, studenti și angajatori. Ofera calificări recunoscute la nivel mondial , sprijin și îndrumare pentru studenți, expertiza contabila pentru public si cele mai înalte standarde de practică și conduită etică . Are în prezent una dintre cele mai rapide rate de creștere a numărului de membri și studenți (peste 122 000 de membri și 325 000 de studenți și afiliați în 170 de țări).

Pentru a deveni membru ACCA ai nevoie de:

 • Examene : minim 5 examene admise din 14 examene
 • Experienta: minim 36 de luni in domeniu contabil
 • Etica : Modulul de etica profesionala

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) este unicul organism contabil internaţional axat în exclusivitate pe business, care se adresează  celor care profesează în managementul contabilităţii şi sunt responsabili de planificare, bugetare, strategie de business şi financiară. Astazi  CIMA detine 218.000 de membri și studenți care operează în 177 de țări . Pentru a deveni membru CIMA ai nevoie de 3 ani de experienta practica relevanta.

The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) este o organizaţie profesională care susţine peste 136.000 de contabili autorizaţi din întreaga lume.  Vei putea sa aplici pentru a deveni membru ICAEW dupa ce ai finalizat trainingul de formare la ACA , iar ICAEW iti  va analiza rezultatele.

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) este principalul organism care gestioneaza profesia contabila din Romania, cu puternica recunoastere internationala, autonom, neguvernamental, non-profit si de interes public.  Cu o dezvoltare remarcabila la nivel national, CECCAR este reprezentat in toate cele 42 judete ale tatii, prin filialele sale teritoriale. Pentru a deveni membru CECCAR trebuie sa obtii titlul professional de expert contabil sau contabil autorizat, dupa care trebuie sa aplici pentru un stagiu de 3 ani de zile  , iar pe urma sa sustii un  examen scris si oral de aptitudini organizat de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România si astfel devii expert contabi/contabil autorizat membru CECCAR.

Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) este un organism care intruneste auditorii din Romania. Pentru a obține calitatea de auditori financiari și membri ai Camerei, persoanele  care aplica trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • Să fie licențiate ale unei facultăți cu profil economic sau ale unei alte facultăți și au urmat un program de pregătire suplimentara cu profil economic (potrivit normelor emise de Cameră, privind programele de pregătire suplimentară acceptate de CAFR);
 • Să aibă vechime în activitatea financiar-contabilă de minimum 4 ani;
 • Să promoveze testul de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;
 • Să efectueze un stagiu practic de 3 ani in activitatea de audit financiar;
 • Să satisfacă pe parcursul stagiului cerinţele Codului privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar;
 • Să promoveze examenul de competenta profesionala, organizat la sfârșitul perioadei de stagiu.

Camera Consultaţilor Fiscali (CCF) este constituită din consultanţi fiscali membri activi şi inactivi, înscrişi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscal si  asigură accesul la profesia de consultant fiscal, autorizarea activităţii de consultanţă fiscală precum şi organizarea si coordonarea acesteia. In vederea inscrierii la examen candidaţii persoane fizice sunt obligate să indeplinească cumulativ urmatoarele condiţii:

 • Sa fie licentiate a unei facultati cu profil economic
 • Sa aibă o experienţă de minimum 5 ani dupa obţinerea licenţei în una dintre următoarele activităţi: elaborarea,avizarea,aprobarea sau aplicarea legislaţiei fiscal, servicii de administrare a legislatiei fiscal, elaborarea şi aplicarea reglementărilor contabile, activitatea financiar-contabilă,
 • sa nu aiba antecedente penale
 • sa fie in deplinatatea capacitatii de munca

Articole similare

Comentariul tau aici