Analiza activitatii unui birou de contabilitate la final de an

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! La fel ca orice afacere, un birou de contabilitate isi poate masura cativa indicatori de performanta la final de an. Exista atat indicatori financiari – generali, pe care ii aplica si alte companii precum si indicatori nefinanciari, la fel de importanti, specifici domeniului contabil. O analiza importanta la final de an este…

Mai mult

Cum se apreciaza buna reputatie a unui auditor financiar?-Norme CAFR

Conform normelor publicate de CAFR in 28.03.2016, buna reputaţie a unui auditor financiar, persoană fizică sau juridică, se analizează in functie de criteriile de mai jos : a) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie; b) nu a fost luată faţă de persoana fizică o măsură preventivă privativă sau restrictivă de libertate în cadrul unui proces penal, în…

Mai mult

Modificarea normelor pentru atribuirea calitatii de membru CAFR

Hotărârea nr. 64/2015 pentru modificarea Normelor privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 16/2012 a fost publicata in M.Of. nr.193/23.03.2015. Prevederi : ·         Normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea…

Mai mult

Norme CAFR- actualizari legislative

Prevederi : Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 48/2014 pentru adoptarea Normelor obligatorii din cadrul internaţional de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul Global al Auditorilor Interni (IIA Global), ediţia 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 16 iulie 2014, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 2 va avea următorul cuprins: “Art.…

Mai mult

Alegerea Consiliului CAFR

Hotărârea nr. 2/2014 cu privire la alegerea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a Comisiei de auditori statutari şi a Comisiei de disciplină a fost publicata in M.Of. nr.733 din 07.10.2014. Conferinţa ordinară anuală a Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunită în şedinţa din data de 27 septembrie 2014 a hotarat : În urma votului valabil exprimat de către auditorii…

Mai mult

Lista auditorilor financiari acreditati in auditul pentru fonduri europene a fost completata

Baza legala : Hotărârea nr. 42/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 “Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului…

Mai mult

Organisme profesionale contabile la nivel national si international

  The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) – este organismul global pentru profesioniștii contabili. Detine o rețea globală de neegalat de membri, studenti și angajatori. Ofera calificări recunoscute la nivel mondial , sprijin și îndrumare pentru studenți, expertiza contabila pentru public si cele mai înalte standarde de practică și conduită etică . Are în prezent una dintre cele mai…

Mai mult

Auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri europene –test CAFR

Hotărârea nr. 24/2014 privind aprobarea Procedurilor de organizare a cursului şi a testului de verificare a cunoştinţelor privind auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România a fost publicata Publicat în Monitorul Oficial, nr. 338 din 08.05.2014. Prezentele proceduri se aplică următoarelor categorii de…

Mai mult

Data intrunirii conferintei ordinare CAFR publicata in Monitorul Oficial

Hotărârea nr. 22/2014 privind stabilirea zilei pentru întrunirea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 316 din 30.04.2014. Se stabileşte ziua de 27 septembrie 2014 ca data la care se va întruni Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România. Convocarea Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România se va efectua cu 30…

Mai mult

Regulamentul privind reatribuirea calitatii de membru CAFR

In Monitorul Oficial nr. 66 din 27.01.2014 a fost publicata Hotărârea nr. 61/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a interviului pentru reatribuirea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România. Prevederi: • Auditorii financiari, persoane fizice, care au renunţat sau cărora li s-a retras calitatea de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), pot solicita reatribuirea…

Mai mult

Cotizatii si taxe CAFR – noutati 2014

Hotărârea nr. 59/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 262/2011 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 18/10.01.2014. Prevederi : • Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr.…

Mai mult

Certificate de membru pentru auditori – hotarare CAFR

Hotărârea nr. 38/2013 pentru aprobarea noilor modele de certificat de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană fizică, şi autorizaţie de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană juridică, a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 613/02.10.2013. Prevederi : -Se aprobă modelul de certificat de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană fizică, şi modelul de autorizaţie…

Mai mult

Adoptarea standardelor internationale de control al calitatii, audit, revizuire

Hotararea nr. 13 din 21.03.2013 privind adoptarea Standardelor internaționale de control al calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe, emise de Federația Internațională a Contabililor (IFAC), ediția 2012 a fost publicata in Monitorul Oficial nr.427/15.07.2013. Cuprins: În baza obligațiilor Camerei Auditorilor Financiari din România, în calitate de membru cu drepturi depline al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC),…

Mai mult

Norme CAFR

Hotararea CAFR nr. 50 din 22.11.2012 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010 . În temeiul prevederilor: • art. 5 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență…

Mai mult

Accesul la stagiul CAFR in baza titlului de doctor in contabilitate

  Hotarare CAFR nr. 53 din 22.11.2012 pentru aprobarea Procedurilor privind echivalarea testului de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu în baza titlului de doctor în domeniul contabilității. Având în vedere prevederile: • art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;…

Mai mult

Curs auditori stagiari anul I

Camera Auditorilor Financiari din Romania organizeaza cursul de pregatire profesionala, aferent anului 2012, pentru stagiarii din anul I de stagiu.  Perioada de organizare: 20 – 23 septembrie sau 27 – 30 septembrie Organizator: Camera Auditorilor Financiari din România Costul cursului: inclus in cotizatia fixa anuala, care este in suma de 550 lei si se achita in 2 transe: 300 lei…

Mai mult

Pregatire profesionala continua – CAFR

In M.Of. 617/ 28.08.2012 a fost publicata Decizia nr. 28 din 07.12.2012 pentru adoptarea procedurii privind verificarea implementării Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari aprobate de Camera Auditorilor Financiari din România . Art. 1. (1) Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) transmite spre analiză Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (CSPAAS) tematica și programul cursurilor…

Mai mult

Auditul statutar si organizarea activitatii de expertiza contabila – proiect legislativ

Pe site-ul Ministerului de Finante a fost publicat un Proiect Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi – publicat în data de 09.08.2012. • Firmele de audit stabilite…

Mai mult

Inregistrarea si evidenta auditorilor financiari- Norme CAFR

  In M.Of. 543/03.08.2012 a fost publicata Hotararea nr. 16 din 29.03.2012 pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calității de membru, înscrierea, evidența, retragerea și suspendarea persoanelor fizice și autorizarea, înscrierea, evidența, retragerea și suspendarea persoanelor juridice în și din Registrul public al auditorilor financiari . Procedura privind atribuirea calității de membru al Camerei persoanelor fizice Persoanele fizice care îndeplinesc cerințele…

Mai mult

Auditori stagiari -modificare norme activitate practica

HOTĂRÂRE nr. 18 din 28.06.2012 pentru modificarea și completarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011 În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) și art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările…

Mai mult