Pasi de urmat in vederea inchiderii unei societati

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Procesul de inchidere/radiere societate presupune parcurgerea a trei etape:

 • Dizolvare
 • Lichidare
 • Radiere din evidenta Registrului Comertului

1.DIZOLVARE

Toate societatile inregistrate la Registrul Comertului se pot dizolva de drept, voluntar sau pe cale judiciara.

Dizolvarea reprezinta procesul prin care o entitate inceteaza sa mai existe.

Dizolvarea de drept intervine in cazul expirarii duratei de timp mentionata la infiintarea unei societati.

Dizolvarea voluntara poate interveni oricand la cererea unui asociat – hotararea asociatilor exprimata in cadrul adunarii generale.

Dizolvarea judiciara – tribunalul.

Societatea se dizolva atunci cand:

 • Trece timpul stabilit pentru durata societatii (dizolvare de drept);
 • Imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;
 • Declararea nulitatii societatii;
 • Hotararea adunarii generale (dizolvare voluntara);
 • Hotararea tribunalului (dizolvare judiciara) la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice precum neintelegeri grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;
 • Falimentul societatii;
 • Alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv.

Alte situatii cand se poate pronunta dizolvarea societatii:

 • Incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati, cand, in anumite cauze, numarul asociatilor s-a redus la unul.

Dizolvarea societatilor trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Dizolvarea societatii are ca efect interdictia desfasurarii unor operatiuni noi si  deschiderea procedurii de lichidare . Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Din momentul dizolvării, directorii, administratorii, respectiv directoratul, nu mai pot întreprinde noi operațiuni. În caz contrar, aceștia sunt personal și solidar răspunzători pentru acțiunile întreprinse.

Tribunalul poate pronunta dizolvarea societatii in urmatoarele cazuri:

2. LICHIDARE

Lichidarea presupune impartirea activului (bani, bunuri) ramas in firma catre toti asociatii.

Lichidarea societatii trebuie finalizata in cel mult un an de la data inregistrarii in registrul comertului a mentiunii de dizolvare. Pentru motive temeinice, la cererea lichidatorului, oficiul registrului comerțului poate prelungi acest termen cu inca un an, dar nu mai mult de doua ori.

In termen de 60 de zile de la inregistrarea in Registrul Comertului a mentiunii de dizolvare vor fi numiti lichidatorii.

In termen de 60 de zile de la numire, lichidatorul trebuie sa depuna la Oficiul Registrului Comertului, pentru mentionare in Registrul Comertului, un raport privind situatia economica a societatii.

In momentul inchiderii unei societati trebuie parcurse o serie de etape, si anume:

 • Intocmirea unui bilant de lichidare;
 • Impartirea activului intre asociati (bani – din casa si din banca si bunuri);
 • Retinerea impozitului pe dividende.

3. RADIEREA

Radierea reprezinta ultimul pas de parcurs in vederea inchiderii unei societati si presupune eliminarea acesteia din Registrul Comertului.

Documente necesare privind radierea ca urmare a dizolvarii voluntare si lichidarii.

Etapa I 

 1. Cererea de depunere şi menţionare acte (original)
 2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor privind dizolvarea şi numirea lichidatorului cu menţiunea încetării mandatului membrilor organelor de administrare şi/sau de conducere ale persoanei juridice (original)
 3. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 4. Dovezile privind plata tarifului legal – taxe in jur de 200 lei

Etapa a II-a. In aceata etapa se va depune cererea de inregistrare dupa trecerea termenului de 30 de zile de la data publicarii hotararii AGA in Monitorul Oficial.

 1. Cererea de înregistrare (original)
 2. Hotărârea de la etapa I-a pct. 2 (copie) şi, după caz, hotărârea judecătorească irevocabilă când lichidatorul a fost numit de instanţa judecătorească;
 3. Dovada publicării hotărârii de dizolvare şi de numire a lichidatorului în Monitorul Oficial al României. Confirmarea va fi făcută de ORCT;
 4. Specimenele de semnătură ale lichidatorilor (original)
 5. Autorizaţia eliberată de UNPIR şi, după caz, actul de identitate al lichidatorului (copie);
 6. Dacă este cazul:
  • hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a respins opoziţia;
  • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie)
  • împuternicire specială sau avocaţială pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

Etapa a-III-a  Lichidatorul are obligatia ca inainte de a solicita radierea societatii, sa depuna cererea de depunere si mentionare acte, situatia financiara finala.

 1. Cererea de depunere şi menţionare acte (original) – formular, pentru depunerea situaţiei financiare de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociaţi/acţionari, certificată de persoanele autorizate potrivit legii (copie)
 2. Dovezile privind plata tarifului legal.

Etapa a-IV-a 

 1. Cererea de radiere (original)
 2. Situaţia financiară de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociaţi/membri, certificată de către persoanele autorizate, potrivit legii (copie) şi dovada publicării acesteia pe pagina de internet a ONRC sau în Monitorul Oficial cu minimum 15 zile, respectiv 30 de zile (pentru SA şi SCA) înainte de depunerea cererii. Confirmarea publicării se efectuează de ORCT;
 3. Certificatul de înregistrare şi certificatul constatator de autorizare (originale);
 4. Dacă este cazul:
  • hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a respins opoziţia;
  • darea de seamă asupra gestiunii administratorilor şi raportul cenzorilor/auditorilor financiari, dacă unul sau mulţi administratori din SA şi SCA au fost numiţi lichidatori (original), în cazul SA şi SCA; 
  • registrele SA şi SCA;
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

Articole similare

One Thought to “Pasi de urmat in vederea inchiderii unei societati”

 1. Alina Gantoi

  Intocmirea unui bilant de lichidare-Il face contabila care a tinut contabilitatea firmei respective, sau un expert contabil?
  Am contactat-o si ne-a spus ca nu ea ne face acest bilant, ci doar un expert contabil?

  De ce nu ea?

  Ma puteti lamuri, va rog?

Comentariul tau aici